Výzva Parlamentu, aby otevřel Česko moderní energetice

13. července 2021

V letošním volebním roce budou občané rozhodovat o dalších čtyřech letech budoucnosti pro svoje rodiny, pro svoji práci, pro podobu naší země. Bylo by velkou chybou promeškat šanci, jak ještě do říjnových voleb pro tuto budoucnost postavit silnější a zdravější základ v oboru tak zásadním, jako je energetika. Poslanecká sněmovna má nyní jedinečnou šanci dát zásadní impuls k rozvoji moderní a čisté energetiky v České republice. Tou příležitostí je aktuálně projednávaná novela zákona o podporovaných zdrojích (sněmovní tisk 870/0).

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je nejpřirozenější cestou, jak nejen omezovat zátěž našeho životního prostředí, ale jak dodat nové impulsy pro restart ekonomiky, oživit ekonomické činnosti na venkově a dokončit transformaci nejpostiženějších regionů. Rozhodně nejde jen o formální naplnění českých závazků v oblasti ochrany klimatu z obavy z nějakých vnějších sankcí – je to naše příležitost, a tedy opak hrozby.

Proto jsme se rozhodli podpořit výzvu Svazu moderní energetiky „Otevřete Česko moderní energetice“. Pokud jde o přínosy a výzvy novely zákona, dovolujeme si Vám slovy výzvy zde připomenout ty, které spolu s jejími organizátory pokládáme za nejdůležitější:

1. otevřete tržně soutěženou podporu všem typům obnovitelných zdrojů energie

S rozumně nastavenou podporou se mohou stát investice do obnovitelných zdrojů doménou obcí, měst, výrobních firem či zemědělských podniků. Domníváme se, že by si stát měl ponechat otevřené všechny možnosti pro rozvoj nových projektů obnovitelných zdrojů energie. Je proto nutné rozšířit ve vládní novele zákona o podporovaných zdrojích možnou podporu na další typy obnovitelných zdrojů. Dovolujeme si Vás proto vyzvat k rozšíření aukčního systému podpory o solární elektrárny a bioplynové stanice.

Rozumná podpora pro nové projekty obnovitelných zdrojů dá impuls k výstavbě nových solárních elektráren či bioplynových stanic už příští rok. To jsou projekty, které může realizovat každé město, obec, firma nebo domácnost v Česku.

Soutěž o podporu v aukcích je také nejlevnější cesta k nízkouhlíkové energetice, která je dobře odzkoušená v řadě států EU. Například v Německu se podařilo díky soutěži snížit cenu solární elektřiny na polovinu. Výhodou systému je, že stát jej může snadno řídit a dopředu se přitom k ničemu nezavazuje. Vláda tím ale získá jednoduchý a předvídatelný nástroj k plnění českých závazků pro ochranu klimatu: aukce se pro daný typ obnovitelného zdroje vyhlásí jen v případě potřeby.

2. stabilizujte podmínky podpory

Restart podpory pro solární elektrárny již podpořila řada kolektivních organizací: vedle Svazu moderní energetiky také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv nebo Národní síť Místních akčních skupin ČR. Návrh také podporují ekologické organizace – například Hnutí DUHA. Rozvoj bioplynových stanic pak podpořily také Agrární komora a Asociace soukromého zemědělství. Pro sjednocení vnitřního výnosového procenta se již při přípravě novely vyslovila téměř všechna připomínková místa, mimo jiné Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a Energetický regulační úřad.

bioplynova-stanice-pomaha-energetice

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...