Dvojnásobné zvýšení efektivity BPS díky upgradingu

13. listopadu 2018

Vše nám dává za pravdu. Naše dceřiná společnost EFG Engineering, která se jako jedna z prvních v České republice věnuje upgradingu bioplynu na biometan, připravuje výběrové řízení na výběr dodavatele technologie membránové separace biometanu od zbytku složek bioplynu, abychom tuto jednotku v červenci instalovali a v srpnu ji spustili.

Být první je skvělé do té doby, než zjistíte, že jdete cestou, kterou nikdo před vámi nešel. Zatím nikdo neusiloval o zřízení “těžebního” plynovodu, kterým se bude biometan dopravovat do vysokotlakého plynovodu distribuční soustavy. Získané know-how umožní společnosti EFG Engineering nabízet upgrading bioplynu téměř každé BPS, která dnes provozuje kogenerační jednotku, ve které vyrobený bioplyn spaluje – nemá-li taková BPS možnost využít vyrobené teplo (dodávkou do obydlí, do pěstebních skleníků, do sušáren atp.), teplo se takzvaně maří (neužitečně jde vniveč). S upgradingem bioplynu naopak nedochází k takovým ztrátám a efektivita provozu skokem vzrůstá.

Majitelé bioplynových stanic se tomu nebrání. “U bioplynek, které vyrábějí jen elektřinu, znamená přechod na výrobu biometanu zdvojnásobení jejich efektivity,” říká předseda sdružení CZ Biom Jan Habart. Dodává ale, že u těch, které vyrábí i teplo, je to složitější.

“Biometan vtláčený do plynárenské soustavy můžeme efektivně využít na výrobu elektřiny společně s výrobou tepla. A to navíc až ve chvílích, kdy je elektřina potřeba. Poslouží tak jako velmi dobré médium pro sezonní uskladnění energie,”dodává.

To se píše ve článku Česko je premiant v zelené energii. Sluneční a větrné elektrárny jí vyrobí do 10 let tolik jako jaderný blok, tvrdí šéf komory obnovitelných zdrojů uveřejněném v HN 6. 11. 2018.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...