Vzdělávací program EFG Educa se po roce dostal už i do školních jídelen či na letní tábory

18. srpna 2023

Projekt EFG Educa společnosti Energy financial group (EFG) již rok pořádá na školách i letních táborech vzdělávací semináře s cílem ukázat, jak lze správným nakládáním s odpady aktivně předcházet znečišťování životního prostředí, a navíc směřovat k obnovitelným zdrojům a energetické nezávislosti. Od září svůj program nově rozšiřuje rovněž o kurzy pro školní jídelny, které chce vést k zodpovědnějšímu přístupu k potravinám, jejich šetření i recyklaci.

EFG Educa, vzdělávací kurzy

Vzdělávací projekt EFG Educa, z.ú. úspěšně navázal na svůj pilotní ročník a od září loňského roku probíhal v ještě větším rozsahu. Během školního roku tým uspořádal ve spolupráci s lektory s pedagogickým vzděláním navíc také interaktivní semináře zaměřené na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Ty probíhaly nejen ve školách, ale také na letních dětských táborech v různých regionech České republiky.

„Pro žáky naší školy jsou ekologická témata velmi aktuální, i proto jsme velice rádi, že se projekt na naší škole uskutečnil. Myslím si, že pro děti byl velmi obohacující a líbil se jim. Za sebe bych chtěla vyzdvihnout únikovou hru, která byla moc hezky připravená, zajímavá a poučná,“ komentuje nový vzdělávací program vyučující Hana Svobodová z Waldorfské základní školy v Olomouci, která se projektu účastnila.

Celým vzdělávacím programem EFG Educa provázejí ekohrdinové, kteří ukazují žákům cestu k lepší budoucnosti. Zároveň zajišťují zábavnou formu výuky, jež je přizpůsobena věku posluchačů, a podněcují k otevřené diskuzi nad změnou chování směrem k udržitelnému rozvoji. „Byl to zábavný program. Líbila se mi hlavně napínavá hra, během které jsme v týmu spolupracovali nad řešením složitých úkolů,“ napsala jedna ze žákyň Waldorfské školy Olomouc v rámci zpětné vazby k projektu.

„Aby mělo stále narůstající množství odpadů minimální dopady na přírodu i naše životy, vnímáme jako nezbytné, abychom věděli, jak s nimi správně naložit. Nejen doma, ale také v gastroprovozech. V novém školním roce proto budeme s interaktivními semináři pro žáky navštěvovat další školy, kromě Prahy a Moravskoslezského kraje se chystáme i do dalších regionů České republiky. Vedle škol se nově chystáme zaměřit také na školní jídelny s programy, jejichž cílem je zamezit plýtvání jídlem a naučit instituce správnému přístupu při jejich recyklaci,“ říká projektová manažerka EFG Educa Daniela Dušková.

Na internetových stránkách efg-educa.cz bude od nového školního roku spuštěn k programu také blog a přidružené sociální sítě, které budou učitelům i žákům přinášet články, tipy a zajímavosti z oblasti ekologie a udržitelného rozvoje. 

Projekt, jehož náplní jsou zpravidla dvouhodinové interaktivní přednášky zaměřující se na problematiku třídění odpadů a životního prostředí, odstartoval 1. září 2022. Jeho součástí je také možnost exkurze do bioplynové stanice skupiny EFG v Rapotíně, která zpracovává biologicky rozložitelný odpad na biometan, elektrickou a tepelnou energii. Za účast ve vzdělávacím programu jsou školy navíc oceněny diplomem za podporu vzdělávání v oblasti udržitelnosti.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...