V ČR chybí motivace i legislativa k většímu využívání odpadů

4. července 2018

Investiční prostředí v oboru výroby energií z obnovitelných zdrojů v Česku má rostoucí trend, který je daný poptávkou po zelené energii. Na toto téma vystoupil Tomáš Voltr na konferenci Invest Summit 2018 a jeho pravdivost odráží i příspěvek ekonomického deníku E15, k němuž se vyjadřujeme níže.

Je také jasné, že legislativní rámec dá investorům jistotu právního prostředí, které pomůže zajistit trh před nečekaným chováním, resp. ukáže, že priorita státu je obsažena také v boji s odpadem a jeho racionálním využitím. 

Stát nastavuje systém ovlivňovaný leckdy protichůdnými zájmy jednotlivých stran – něco si přejí původci odpadů, něco jiného si přejí ti, kteří odpady likvidují, jiné může být přání krajů a obcí a něco si přejí občané/domácnosti. Proto je potřebná spolupráce sousedních států, mezi nimiž se může problém snadno přesouvat, a také spolupráce v rámci EU, která na konci května poskytla svým členům zákon, který se má implementovat. 

U odpadů musí mít stát dlouhodobou představu nejen, jaké odpady a jaké množství jich bude vznikat, ale také kde, jak a s jakým prospěchem obecným/ekologickým a ekonomickým se budou likvidovat. Jsme si obecně jistí, že se plošně musí zvednout cena za skládkování, a také jsme si jistí, že stát a kraj musí pomoci s rozhodnutím, kde mají stát koncová zařízení, aby vše efektivně zpracovaly.  
Pevně doufáme, že se dočkáme smysluplné odpadové koncepce hlavně proto, že bez ní zaděláváme na problém našim dětem, které jej za nás budou muset řešit. 

Více k tématu zde.

Poslední články