Start projektu EFG Educa

9. července 2019

Na konci školního roku jsme i díky tomu, že byla již uzavřená klasifikace, a tedy doba vhodná pro doplňková témata, začali s pilotní sérií přednášek pro žáky a studenty základních a středních škol. Program EFG Educa je v této své první fázi zaměřený na seznámení posluchačů s recyklací biologicky rozložitelných odpadů.

Na začátku diskuzního dvouhodinového pořadu představujeme problematiku tvorby odpadů, které provázejí existenci každého živého organismu, potažmo lidské společnosti, a přes zopakování účelu bílé, zelené, modré, oranžové a žluté odpadní nádoby na recyklovatelné odpady představíme účel nově rozmisťovaných odpadních nádob: šedé na kovy, a hlavně hnědé na bioodpady pro kompostárny, i speciálních hnědých na gastroodpady.

“Setkáváme se s velikým zájmem, zvláště u starších dětí, když jim řekneme o nevyužívaném potenciálu hlavně gastroodpadů. Nerozumějí tomu, že není více takových zařízení, jakým je ECR Rapotín, resp. odpadová bioplynová stanice, která anaerobní cestou vyrábí elektřinu a teplo a zanedlouho čistý biometan dodávatelný přímo do plynovodu”, říká Ivana Jeníčková, projektová manažerka EFG Educa.

Navazovat budou exkurze v našem rapotínském provozu, o něž mají zájem nejen učitelé a studenti z nedaleké SOŠ Šumperk, ale i ze základní školy v Horní Bříze, kde naše naše vystoupení začala.

Poslední články