Otevření administrativní budovy v ECR Rapotín

9. července 2019

12. 6. byla za účasti představitelů obce Rapotín slavnostně otevřena zrekonstruovaná bývalá provozní budova rapotínských skláren.

Jejím účelem bude sloužit jako zázemí pro pracovníky bioplynové stanice EFG Rapotín BPS, jako návštěvnické centrum pro exkurze, ale i pro základy environmentálního vzdělávání rapotínských školních a předškolních dětí.

V prezentační místnosti budou umístěny informační panely pomáhající při vzdělávacích pořadech projektu EFG Educa, který je zaměřený na žáky a studenty základních a středních škol, primárně z míst a okresů sousedících s Rapotínem, následně i z místních samospráv a průmyslových podniků Svazku obcí údolí Desné a Olomouckého kraje.

Starosta Mgr. Bohuslav Hudec se ve svém projevu zmínil o dobré spolupráci obce a rapotínské bioplynky. Řekl, že se jako zastupitel obce zúčastnil před čtyřmi lety jejího spuštění a také slyšel plány společnosti Energy financial group. Dnes může říci, že se tyto plány staly skutečností a že vzájemná spolupráce obce a společnosti EFG nese dobré plody.

Na obrázku jsou starosta Mgr. Bohuslav Hudec, Ing. Markéta Csölleová, 1. místostarosta, Mgr. Petr Štěrba, člen představenstva Energy financial group a Mgr. Lenka Zindulková, referent ŽP obce Rapotín. Společně se dívají se na obrázky dokumentující stav před rekonstrukcí a po ní.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...