Renesanční večer a energie odpadů

6. září 2018

Každý rok se jeden večer v červenci čas vrací o pět set let zpět – Velkolosinský zámek ožívá  renesancí. Společnost IS environment SE, člen skupiny EFG, již podruhé sponzorovala uskutečnění jedinečného večera. Renesanční hostina a dobové kostýmy byly jeho jasným vrcholem.

Zajímavostí je, že Velké Losiny patřívaly Žerotínům, Karel starší ze Žerotína byl světskou hlavou Jednoty bratrské na Moravě a podporovatelem Jana Amose Komenského při studiích v cizině i při hledání azylu v době pobělohorské.

Velké Losiny jsou dva kilometry od Rapotína, kam do naší BPS putovaly zbytky pokrmů z hostiny. Z 60 kg zbytků se vyrobilo 9 metrů krychlových bioplynu, resp. 4 m³ biometanu, tedy 2,8 kg BioCNG, což by stačilo k ujetí 35 cest tam, či zpět. Stále nám to zní fantasticky, že odpadky mají takou energii – mimo odpadářskou BPS by ale shnily bez užitku, a navíc by uniklý metan poškozoval ozónovou vrstvu.

Poslední články