Potenciál bioodpadů potvrzují data z Ministerstva životního prostředí

17. listopadu 2017

V minulém roce bylo v Česku vyprodukováno 1,8 milionu tun biologicky rozložitelného odpadu. Při účinnosti odpadové bioplynové stanice, jaké dosahujeme v ECR Rapotín, by se z toho množství bioodpadu dalo vyrobit  84 mil. tun bioCNG, říká Tomáš Voltr, místopředseda představenstva Energy financial group (na obrázku).

Pro představu, toto množství bioCNG by vystačilo pro 225 000 automobilů jako je Škoda Octavia G-Tec, nebo VW Golf TGI, při ročním nájezdu cca 8 370 km. Zajímavé také je, že dosavadní množství prodaných nových automobilů v letošním (229 000)  roce téměř odpovídá množství automobilů, které by potenciálně mohly jezdit na bioCNG (225 000). Představa, že by všechna auta jezdila na téměř bezemisní pohon nám dává smysl a stává se tak našim cílem.

Potencial bioodpadu potvrzuji data z MZP

Jak se tato představa líbí Vám?

Na grafu níže, je srovnání jednotlivých paliv z hlediska produkce skleníkových plynů

EFG osobni vozidla emise sklenikovych plynu

Poslední články

Akční plán #REPowerEU počítá s rozšířením výroby biometanu

Akční plán #REPowerEU počítá s rozšířením výroby biometanu

Evropská unie 18. května 2022 představila plán REPowerEU, který má za cíl do roku 2030 učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech a zároveň zmírnit dopady klimatických změn. Za účelem této transformace evropského energetického systému EU navyšuje nejen...