Potenciál bioodpadů potvrzují data z Ministerstva životního prostředí

17. listopadu 2017

V minulém roce bylo v Česku vyprodukováno 1,8 milionu tun biologicky rozložitelného odpadu. Při účinnosti odpadové bioplynové stanice, jaké dosahujeme v ECR Rapotín, by se z toho množství bioodpadu dalo vyrobit  84 mil. tun bioCNG, říká Tomáš Voltr, místopředseda představenstva Energy financial group (na obrázku).

Pro představu, toto množství bioCNG by vystačilo pro 225 000 automobilů jako je Škoda Octavia G-Tec, nebo VW Golf TGI, při ročním nájezdu cca 8 370 km. Zajímavé také je, že dosavadní množství prodaných nových automobilů v letošním (229 000)  roce téměř odpovídá množství automobilů, které by potenciálně mohly jezdit na bioCNG (225 000). Představa, že by všechna auta jezdila na téměř bezemisní pohon nám dává smysl a stává se tak našim cílem.

Jak se tato představa líbí Vám?

Na grafu níže, je srovnání jednotlivých paliv z hlediska produkce skleníkových plynů

Poslední články