Poděkování za Energy evening 2021

9. července 2021

Vážení kolegové a partneři,

dne 29. června proběhl v prostorách hotelu Aquapalace Praha v Čestlicích další ročník oblíbeného Energy eveningu, který pořádáme za společnost Energy financial group a.s. a její přidružené provozy.

Letošní setkání, věnované zejména našim obchodním partnerům, proběhlo za obzvláště hojné účasti, za kterou bychom vám touto cestou rádi poděkovali. Dovolte nám nyní shrnutí nejdůležitějších sdělení, které na akci zazněly. 

Konferenci krátce uvedl zakladatel společnosti EFG Ivo Skřenek, na jehož zahájení s širším kontextem strategie společnosti a jejích investičních cílů navázal výkonný ředitel skupiny Tomáš Voltr. Firemní strategii dále na úvod představil v souvislostech se současnými celostátními, potažmo celoevropskými cíli, a to v oblasti klimatu i energetiky a její dekarbonizace. Okomentoval také vývoj cen emisních povolenek vzhledem k růstu cen elektrické energie. 

Ve své přednášce se Tomáš Voltr soustředil také na současné cíle Evropské unie vzhledem k nové direktivě, tzv. unijní taxonomii. Ta souvisí s povinným reportingem „zelených“ aktivit, které se budou vztahovat jak na investory, tak na firmybanky a pojišťovny. Do ekologicky šetrných zařízení investujeme dlouhodobě a již nyní tak jednáme v souladu s cíli EU. Jak jsme uvedli také na Udržitelné konferenci, zavedení taxonomie a reportingů „udržitelných aktivit“ řadíme mezi nejvyšší priority.

Na závěr se výkonný ředitel EFG věnoval nejnovějšímu projektu skupiny „Třídím gastro“ (tridimgastro.cz) pro sběr a recyklaci kuchyňského odpadu, na kterém spolupracujeme již s několika českými obcemi a městy. Projekt se setkal téměř s okamžitým úspěchem především vzhledem k novele odpadového zákona, která ukládá obcím i firmám (respektive veškerým producentům odpadům) vytřídit vyšší procento komunálního odpadu, a tím snížit jeho skládkovaný podíl. 

Teoretický výklad obchodních cílů a současné vize firmy doplnil praktickou přednáškou o odpadech a jejich zpracování v bioplynových stanicích Pavel Bureš, technický ředitel energetických zařízení holdingu. Věnoval se zejména chodu specializovaných stanic typu EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS, které zpracovávají výhradně biologicky rozložitelný odpad. Zmínil technologické novinky a zároveň osvětlil výrobu biometanu, kterou je společnost EFG a její rapotínská výrobna ojedinělá v rámci celé České republiky. Obchodní potenciál tzv. zeleného plynu z obnovitelných zdrojů, jakožto i jednoduché vysvětlení postupů našich výroben, je možné získat mimo jiné z brožury EFG.

Výrobní schéma bioplynové stanice v Rapotíně

Jako host konference Energy evening 2021 vystoupil ministr životního prostředí v letech 1998–2002 Miloš Kužvart, který podpořil byznys skupiny a uvedl ho do kontextu sféry politického vlivu a současné legislativy. Z pozice ředitele organizace poukázal na důležitost České asociace oběhového hospodářství (ČAObH), jíž jsme členy a která je potřebná pro spolupráci institucí, firem i jednotlivců se zájmem o úsporné a ekologické hospodaření ČR. Popsal také návrhy nástrojů asociace pro podporu cílů Green Deal. 

Kužvart zmínil, že oběhové hospodářství má již půl roku platný svůj právní rámec ve formě nově přijatých zákonů, přičemž za historický průlom považuje i odhlasovaný návrh poslanců napříč politickým spektrem směrem k „zelenému zadávání veřejných zakázek“. „Naopak součástí zákona o odpadech není zahrnutí živnostenského odpadu do systémů nakládání s komunálními odpady – proti byly HK ČR a MŽP ČR,“ doplnil. Podle exministra životního prostředí také nejsou vydány prováděcí předpisy, přičemž v některých případech platí ty „bývalé“. „Co je dnes potřeba pro zavádění oběhového hospodářství do života firem, municipalit i celé společnosti je stabilní, maximálně jednoduché a uživatelsky přívětivé právní prostředí,“ uzavřel nakonec. 

Závěrečná panelová diskuze na téma energetiky i odpadového hospodářství byla skutečně velmi výživná a rádi bychom vám tímto poděkovali za váš zájem i všechny dotazy, které při ní padli. Pokud jste se na nás s čímkoli nestihli obrátit, ozvěte se nám skrze kontakty zde na stránkách společnosti. 

Přikládáme také výběr několika snímků z večera, který se za nás opět skvěle vydařil.

Už teď víme, že se můžete brzy těšit na další podobné události. Do konce tohoto roku bychom se vzhledem k velikosti posledního, uplynulého Energy eveningu, rádi zaměřili především na tematické, komornější akce, kde budeme mít více prostoru na každého z vás, a regionální setkání. 

S úctou
Tým EFG

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...