Kam s odpadem ze supermarketů či potravinářských závodů? Umíme jej ekologicky zpracovat 

20. února 2024

Do odpadářských stanic skupiny Energy financial group (EFG) měsíčně putuje kolem 1 200 tun biologicky rozložitelného odpadu z měst, obcí a gastroprovozů, ale také velkovýrobců potravin a supermarketů. Dceřiná společnost EFG Waste logistic jej sváží například ze supermarketů Lidl, Kaufland a Globus či výrobních podniků jako jsou OLMA nebo Brazzale Moravia. Pilotní projekt pak od března zahájí společnost Nestlé. Bioodpad je díky tomu ekologicky recyklován na zelenou energii a nekončí na skládkách, kde by svým rozkladem vedl k produkci škodlivých emisí. 

Přestože mají biologicky rozložitelné odpady vysoký energetický potenciál a jen v České republice jich ročně vzniká až 2 miliony tun, končí běžně nevyužité na skládkách, odkud ohrožují životní prostředí. Jejich odklonem ze skládek a následným energetickým využitím by přitom bylo možné u nás ušetřit přes 200 milionů m3 emisí oxidu uhličitého, a dokonce více než 300 milionů m3 emisí metanu, které jsou klíčovými plyny způsobující tzv. skleníkový efekt.    

„Patříme k velkým tuzemským obchodním řetězcům, i proto se při provozu a výrobě s důrazem na kvalitu a čerstvost nabízených potravin nespotřebovaným zbytkům zcela nevyhneme. Tím, že tyto odpady následně předáváme k dalšímu zpracování do bioplynové stanice, aktivně přispíváme k vytváření obnovitelné energie a snižování negativní ekologické stopy, což je v souladu s naší firemní strategií udržitelnosti,“ uvádí  Aneta Turnovská, tisková mluvčí společnosti Globus ČR.

Kromě obchodních řetězců nebo velkovýrobců jsou do bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS přijímány gastroodpady také z menších lokálních výrobních podniků:

„Jako pekařství a cukrářství s dlouholetou tradicí klademe velký důraz na prvotřídní kvalitu, čerstvost a provedení veškerého našeho pečiva, lahůdek i zákusků. Abychom zajistili jejich vysokou jakost, musíme občas některé nestandardní kousky z našeho prodeje vyřadit. Vítáme, že na základě spolupráce se skupinou EFG mohou být tyto neprodejné potraviny dále využity pro výrobu zelené energie,“ vysvětluje  Petr Kouba, vedoucí dopravy pekařství a cukrářství Sázava.

Díky tomu, že potravinářské firmy a supermarkety separují bioodpad od toho směsného, sveze jej EFG Waste logistic měsíčně až 1 200 tun. Ten se do bioplynových stanic v portfoliu Energy financial group sváží například ze skupiny ORKLA, společností Nestlé, Kaufland, Mlékárna Hlinsko nebo OLMA.

Jen za loňský rok se její svozové společnosti EFG Waste logistic podařilo nejen od potravinářských podniků a supermarketů, ale také od měst a obcí či stravovacích zařízení celkově svézt téměř 17 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu.  

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...