Celosvětové emise CO2 v energetice stouply na rekordních 36,8 miliardy tun. Snížit je může i zelený plyn

17. března 2023

Obnovitelnými zdroji energie se podle analýzy Mezinárodní energetické agentury (IEA) v loňském roce podařilo zamezit produkci až 550 milionů tun celosvětových emisí oxidu uhličitého (CO2). Celkově však emise v energetickém odvětví vzrostly, a to na rekordních 36,8 miliardy tun. K dosažení uhlíkové neutrality v příštích letech bude nutné ještě více investovat do nízkoemisních zdrojů. Velkým přínosem může být využívání biometanu z biologicky rozložitelného odpadu. V jeho výrobě ale v České republice zaostáváme.

Emise skleníkových plynů v Evropské unii mají do roku 2030 klesnout alespoň o 55 % oproti roku 1990, přičemž do roku 2050 se má Evropa jejich dalším snižováním přeměnit v první klimaticky neutrální kontinent. V sektoru energetiky ale tato bilance nyní nevypadá dobře. Globální emise CO2 zde za loňský rok stouply o 0,9 procenta na 36,8 miliardy tun, což představuje dosud největší meziroční nárůst od roku 2019. Vrátili jsme se tak k předpandemickým hodnotám, a to i přesto, že díky obnovitelným zdrojům se loni podařilo předejít vzniku 550 milionů tun celosvětových emisí.

Aby bylo cílů Zelené dohody dosaženo, bude třeba v průběhu příštích let směřovat investice do nízkoemisních alternativ a účinného využívání zdrojů. Výrazněji přispět k tomu může i využívání biometanu z biologicky rozložitelného odpadu. Takzvaný zelený plyn má totiž stejné využití jako zemní plyn, ale v porovnání s konvenčními biopalivy má nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu. Přesto ve výrobě plynu z obnovitelných zdrojů v České republice zaostáváme. V provozu sice máme téměř 600 bioplynových stanic, ale biometan vyrábí pouze dvě. 

Jednou z těchto bioplynových stanic je i EFG Rapotín BPS, vlastněná společností Energy financial group. Ta se nyní za účelem navýšení produkce biometanu v České republice chystá na instalaci tří nových jednotek upgradingu, které mají společně se stávající rapotínskou stanicí dodávat do plynárenské distribuční sítě lokální biometan o celkové roční kapacitě přesahující 90 GWh. Skupina by tak měla mít do roku 2024 v provozu již celkem čtyři jednotky výroby biometanu. I nadále se přitom bude zaměřovat na výrobu především z biologicky rozložitelného odpadu, nikoli účelově pěstované biomasy. 

„Žijeme v zemi, která je jedním z největších producentů „špinavé“ elektřiny v Evropě a její energetický mix je hodně toxický. Proto je čím dál naléhavější rozvíjet segment energetiky šetrné k životnímu prostředí. V České republice je na základě biologicky rozložitelného odpadu jakožto vstupní suroviny potenciál pro 66 výroben s celkovou roční produkcí 100 milionů m3 biometanu. Výrobou z těchto odpadů od obcí, restaurací či potravinářských závodů bychom přitom ročně byli schopni ušetřit až 218 tisíc tun CO2eq,“ uvádí výkonný ředitel Energy financial group Tomáš Voltr.

Bioplynové stanice, které projdou konverzí na výrobu biometanu, mohou zároveň pracovat s akumulací energie nebo stabilizací energetické soustavy tak, aby bylo možné více využívat energii ze slunce, větru, vody a dalších obnovitelných zdrojů. Jsou tak vhodným doplňkem k energetickému mixu, který má ambici stát se méně závislým nejen na importu, ale také na uhelných zálohách.

 Strategie investiční společnosti je vystavěna na principech takzvané cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství. V rámci své činnosti napomáhá vyššímu podílu recyklace odpadů, předchází jejich skládkování a nízkoemisně je recykluje jako cennou energetickou surovinu. V současné době zařízení EFG ročně vyprodukují energii pro téměř 24 tisíc domácností.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...