Více než jen obnovitelný zdroj. Biometan by v roce 2030 mohl zaměstnat až půl milionů Evropanů

17. března 2023

Zelený plyn hraje klíčovou roli v rozvoji segmentu šetrného k životnímu prostředí a v energetickém mixu představuje nejlevnější alternativu fosilního zemního plynu z Ruska. Díky lokální výrobě navíc zvyšuje energetickou soběstačnost i bezpečnost země, v níž je produkován. Z nedávné analýzy společnosti Guidehouse Netherlands B.V. teď navíc vyplynulo, že ve státech Evropské unie by v příštích letech by mohl podpořit vznik mnoha nových, stabilních pracovních míst.

European Biogas se zaměřuje na peněžní vyčíslení pozitivních externalit, které vznikají při výrobě biometanu. Ukazuje se, že metoda anaerobní digesce, kterou využívají naše bioplynové stanice, může průměrně přinést dodatečný benefit ve výši až 175 €/MWh.

Biometan je v současnosti nejlevnější a nejdostupnější zdroj obnovitelné energie, který může plnohodnotně nahradit zemní plyn. Díky stejnému složení jej lze snadno distribuovat do plynárenské sítě, skladovat nebo využívat jako palivo osobních aut, autobusů, nákladních vozů či zemědělských strojů. Nová studie navíc ukázala, že kromě poskytování obnovitelné energie by již v roce 2030 mohl přinést státům EU řadu významných environmentálních, ekonomických i sociálních externalit, přičemž mnohé z nich jsou ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji jedinečné.

Enviromentální přínos zpracování odpadu

Jednou z do budoucna velmi zásadních environmentálních externalit je skutečnost, že výroba biometanu je z velké části založena na zpracování bioodpadu. Vstupní surovina, která bude vždy přirozeně vznikat, na rozdíl od jiných technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů tedy nevyžaduje těžbu či její účelové pěstování. Právě proto má biometan z biologicky rozložitelného komunálního odpadu napříč všemi obnovitelnými zdroji jedny z nejnižších emisí CO2 ve svém životním cyklu.

Roční přínosy výroby biometanu pro EU27 a Spojené království by se mohly pohybovat v rozmezí od 38–78 miliard EUR.

Dá se očekávat, že výroba biometanu z bioodpadů bude v Evropě narůstat i proto, že je jednou z cest, jak se vymanit z případných stavů budoucí energetické nestability. Na základě plánu REPowerEU by se produkce v Evropské unii měla už do roku 2030 zvýšit na 35 miliard metrů krychlových. Podle studie Beyond energy, zabývající se pozitivními externality biometanu, by se tak celohospodářské roční přínosy výroby pro EU27 a Spojené království mohly pohybovat v rozmezí od 38–78 miliard EUR. Biometan se tedy může stát katalyzátorem energetické transformace, který může posílit nejen energetickou bezpečnost, ale také hospodářský růst a opatření v oblasti klimatu, jak u nás, tak v ostatních státech EU.  

Ve studii je spočítáno peněžní ocenění pozitivních externalit vznikajících při výrobě biometanu pro jednotlivé metody i vstupní suroviny. Vztaženo na konkrétní případ: EFG Rapotín BPS vygeneruje za rok pozitivní externality v hodnotě 1,5–2,8 milionu €.

Snížení nezaměstnanosti v regionech

S výstavbou a provozem dalších stanic na výrobu biometanu se pojí vytvoření nových pracovních příležitostí, a to zejména v oblastech venkova, kde je dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti. Analýza odhaduje, že celkově by v Evropě mohlo díky biometanovému průmyslu do roku 2030 vzniknout 280–490 tisíc pracovních míst.

Nyní je potřeba zajistit co možná nejlepší podmínky pro růst této progresivní výrobní oblasti, a to mimo jiné skrze flexibilnější legislativu. Konkrétně v oblasti biometanu jde nejen o oblast obnovitelných zdrojů, ale také odpadového hospodářství, kdy je potřeba navýšit podíl odpadu recyklovaného na čím dál cennější energii. Ze dvou milionů tun bioodpadu by u nás například dle odhadů Energy financial group mohlo vznikat, ale nevzniká, přibližně 90 milionů tun plynu ročně.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...