EFG spouští k roku 2022 nový divizní systém

11. března 2022

Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé investiční společnosti Energy finacial group a.s. V rámci nedávného strategického teambuildingu, který se konal na půli cesty mezi moravskými podniky EFG a pražskou centrálou, představilo vedení skupiny nový divizní systém. Dovolte nám jej tedy ve stručnosti představit.

Do divizního systému jsou zahrnuty strategicky nejdůležitější, produkční dceřiné společnosti holdingu. Celkem přitom skupina EFG disponuje již 20 společnostmi a celý její tým k dnešku čítá již okolo 70 zaměstnanců. Jmenujme také ředitele jmenovaných divizí, kteří jsou důležitými členy týmu Energy financial group:

Představení vedení divizí:

EFG Services – Tato divize sdružuje společnosti, které poskytují podpůrné služby všem ostatním společnostem holdingu EFG. Rozsah služeb se pohybuje od inženýrské a technologické podpory, přes IT, až po finanční, právní, marketingový a HR servis.

EFG Logistics – Úkolem divize EFG Logistics je zabezpečit veškerý servis týkající se odpadů a energetických paliv. Zajišťuje získávání, sběr a svoz odpadů. Dále zabezpečuje veškeré logistické činnosti s tím spojené. Vedení této divize má na starosti Ondřej Černý.

EFG Production – Pod divizí EFG Production jsou sjednoceny společnosti produkující energetické komodity z obnovitelných zdrojů. Cílem je hledání a optimalizace synergických efektů mezi jednotlivými projekty v divizi. O vedení divize se stará Martin Janda.

EFG Commodities – Činnosti společností v této divizi se týkají dodavatelské a obchodní sféry trhu s energiemi a také poskytování podpůrných služeb pro ČEPS. Energetické komodity, které společnosti této divize dodávají a obchodují, pocházejí z obnovitelných zdrojů. Vedoucím divize je Petr Voltr.

Hlavní aktivity společnosti zůstávají stále nezměněny. Zde je ale pro pořádek jejich souhrn, který zazněl také během strategického teambuildingu:

  • Výroba elektřiny – 100% výroba = 50 GWh/rok
    (20 tis. domácností)
  • Výroba plynu – 12 GWh (660 domácností s vytápěním) 
  • Obchod s elektřinou a plynem
  • Poskytování služeb v oblasti energetiky
  • Servisní služby

Také s ohledem na aktuální vývoj je nutno říci, že jsme stále lídrem na trhu s biometanem v České republice. Naše společnost disponuje unikátním know-how, které bychom teď jako stát měli bezesporu začít využívat, pokud chceme zvýšit nezávislost na importu zemního plynu ze zemí vně Evropské unie. Naše poslání hodláme nadále naplňovat realizací dalších projektů.

Konkrétně plánujeme v letech 2022–2023 rozšířit portfolio skupiny EFG o tři další výrobny biometanu. Naší finanční strategií je spolupráce s retailovými i institucionárním investory, přičemž nadále intenzivně pracujeme na certifikaci projektů dle podmínek tzv. Taxonomie EU s cílem emise „Zelených dluhopisů“ (tj. „Green Bonds“).

Děkujeme, že nám pomáháte jít vstříc zelené, nyní především stabilní a bezpečné budoucnosti.

Váš tým EFG

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...