Biometan je dostupným řešením čisté mobility pro Českou republiku

12. října 2021

Zdroj: Biom.cz

Na skutečnosti, že biometan má v České republice velký potenciál a může pomoci splnit národní cíle České republiky pro rok 2030 v sektoru dopravy se dlouhodobě shodují experti z oblasti dopravy, průmyslu i životního prostředí.

  • Potenciál biometanu je větší než spotřeba CNG a LNG v roce 2020.
  • Realita CNG a LNG překonala v roce 2020 očekávání plynařů i ministerstva.
  • Biometan z odpadů ušetří v dopravě až 90 % emisí.

Strategické dokumenty České republiky, konkrétně Národní klimaticko-energetický plán a Národní akční plán čisté mobility (NAP ČM), které směřují k přechodu na udržitelnou a čistější dopravu, počítají se všemi druhy nízkoemisní dopravy a všemi druhy obnovitelné energie.

Výroba biometanu a její investiční podpora je zejména vzhledem k aktuální energetické situaci a nedostatku plynu v Evropě velmi důležitá. Zásobníky jsou naplněny pouze ze 70 %, přičemž před zimou jsou standardně naplněny ze 100 %. Navíc během loňské zimy byly zásoby téměř vyčerpány. Stále jediným výrobcem biometanu v ČR je přitom skupina EFG, přičemž její tržby za prodej biometanu se v příštím roce mohou dle odhadů vedení společnosti zvýšit až o 200 % (bez ohledu na podporu plynoucí z novely o POZE).

Zásobníky jsou naplněny pouze ze 70 %, přičemž před zimou jsou standardně naplněny ze 100 %. Navíc během loňské zimy byly zásoby téměř vyčerpány.

Skutečná udržitelná doprava budoucnosti bude kombinací spalovacích motorů na CNG, LNG a elektromotorů s baterkou nebo vodíkovým článkem. Potřebujeme, aby zdroje energie byly obnovitelné a nízkoemisní. Elektřina z uhlí už dávno nedává smysl a stejně tak i plyn pro dopravu musí zvyšovat podíl biometanu a snižovat podíl fosilního zemního plynu. Například biometan vyráběný z odpadů je obnovitelným zdrojem energie s vysokou až 90% úsporou emisí skleníkových plynů oproti fosilním pohonným hmotám,“ uvedl Martin Schwarz, člen předsednictva CZ BIOM zodpovědný za biometan.

potencial-biometanu
zdroj: Biom

V České republice soustavně roste počet autobusů i osobních a nákladních vozidel na plyn. Ty mají aktuálně k dispozici více než 220 plnicích stanic. Rostoucí zájem o plynovou mobilitu dokládá také celková spotřeba zemního plynu v dopravě za minulý rok, která s 92,954 miliony m³ překonala o 10 % i predikce NAP ČM. V roce 2020 začaly po českých silnicích jezdit také první vozy poháněné BioCNG.

„Biometan pro využití v dopravě již dnes odebírají přední hráči na trhu s plynem, jako je společnost innogy Energo nebo E.ON Energie. Ta například vykázala za minulý rok 20% podíl BioCNG ve své spotřebě plynu pro dopravu. Tak jako dnes pozorujeme rostoucí zájem o CNG obohacené biometanem ze strany řidičů osobních aut, očekáváme i postupný rozvoj BioLNG v segmentu nákladní dopravy,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.

„Bioplyn se v České republice vyrábí více než deset let a jeho roční produkce dosahuje úctyhodných 1.218 miliónů m3. V současnosti se bioplyn využívá hlavně k výrobě elektřiny a tepla, ale budoucnost sektoru vidíme v přechodu na biometan. A také ve větším využívání odpadů pro výrobu bioplynu. Výrobu bioplynu v našich stanicích je možné navýšit ještě o cca 6 %. Navíc je v ČR stále prostor pro stavbu nových převážně komunálních bioplynových stanic, které se budou zaměřovat na likvidaci gastroodpadů a dalších bioodpadů. S takovýmto nárůstem počítá i Národní klimaticko-energetický plán. Biometan může kolem roku 2030 zajistit 8 TWh obnovitelné energie, což představuje zhruba 850 miliónů metrů krychlových plynu,“ doplnil Jan Habart, předseda CZ BIOM.

potencial-LNG-CNG
zdroj: Biom

Biometan může nahradit 10 % celkové spotřeby zemního plynu v České republice, nebo může zcela pokrýt spotřebu plynu pro dopravu. Potenciál biometanu i jeho úspora emisí skleníkových plynů jsou velké, ale naprosto reálné. Západní Evropa má ve výrobě biometanu více než 10letý náskok a my musíme jejich zkušenosti dobře využít. Velkou výhodou je, že biometan je dostupný už nyní, že se využívá dávno vybudovaná plynárenská infrastruktura a existující flotila kamiónů, autobusů a aut s motory na LNG a CNG.“ uzavřel Martin Schwarz.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...