Aktuálně: Zastropování cen, Windfall tax a vliv na skupinu EFG

16. listopadu 2022

Sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh vlády na daň z mimořádných zisků pro firmy z energetického a finančního sektoru. Na vládní úrovni byl také schválen návrh stropů tržních příjmů pro výrobce energií. Tento vývoj české legislativy, který reaguje na bezprecedentní energetickou krizi způsobenou válkou na Ukrajině, by nicméně pro Energy financial group a. s. (EFG) vzhledem ke zvolené obchodní strategii neměl představovat výrazné změny.

Daň z mimořádných zisků neboli Windfall tax se má týkat společností ze segmentu energetiky, petrolejářského průmyslu, těžby fosilních paliv a bankovnictví, jejichž čistý roční obrat přesahuje 2 miliardy korun. Ačkoliv EFG spadá do sektoru energetiky, obrat skupiny výše zmíněné hodnoty nedosahuje. Tato daň se tedy společnosti netýká.

O necelý týden později vláda schválila také nové zastropování tržních příjmů pro výrobce elektřiny, cena zemního plynu pro výrobce však regulována není. Pro výrobu elektřiny z biomasy byl strop stanoven na 210 eur za 1 MWh, pro elektřinu z bioplynu na 240 eur za 1 MWh a pro ostatní obnovitelné zdroje na 180 eur. Ve výsledku jsou tedy zastropované ceny elektřiny na úrovni odpovídající aktuálním tržním cenám. Pro přehled: historicky se cena elektřiny v období před energetickou krizí pohybovala kolem 30 eur za megawatthodinu, začátkem roku 2022 dosáhla 200 eur za MWh na denním trhu.

Z příjmů nad stanovený cenový strop budou přitom výrobci odvádět státu 90 % (původně vláda mluvila o stoprocentním odvodu). Toto zastropování je nicméně pouze dočasné, skončit by mělo na konci roku 2023. Jedná se o implementaci evropského nařízení, které původně stanovovalo jednotný strop 180 eur na megawatthodinu bez ohledu na typ elektrárny.

Dopad stropů aj. změn na energetická zařízení skupiny

Ceny vstupů do odpadářských bioplynových stanic, které jsou zásadní i pro další rozvoj našeho potfolia, zato zůstávají stabilní. Výhodou odpadářské stanice je, že za odpady dostává zaplaceno – defacto nahrazuje skládku – narozdíl od zemědělských BPS, kde vstupy naopak představují další náklady a cenový strop pro ně může znamenat komplikace.

„Nastavení stropů tržních příjmů vytváří dostatečný prostor pro bezproblémové fungování skupiny EFG a vnímáme jej jako výraz nezbytné solidarity s těmi, na něž současná energetická krize dopadá nejvíce, tedy na spotřebitele,“ komentuje situaci výkonný ředitel společnosti Tomáš Voltr. „Stát by měl každopádně zasahovat tak, aby neohrozil fungování trhů a nezpomalil rozvoj obnovitelných zdrojů energie,“ dodává. Právě ty jsou totiž nedílnou součástí cesty k energetické bezpečnosti České republiky.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...