Zodpovědný spotřebitel

6. dubna 2018

Ve Velké Británii již 29 let vychází velmi vlivný magazín – Ethical Consumer, tedy Zodpovědný spotřebitel, který svojí prací pokrývá 40 000 značek, společností a výrobků. Je silný nejen v objektivitě  zaručené počtem odborníků, kteří tvoří hodnocení a jeho argumentaci. Pozitivní je také rychlost, s jakou se zákazník může dozvědět, jak si výrobek, jehož koupi zvažuje, stojí. Jako příklad uvádíme porovnání automobilových značek. První obrázek ukazuje pořadí aut, pokud vůbec nedbáme, jak daná značka řeší zachování a ochranu životního prostředí, práva zaměstnanců a kvalitu dodavatelského řetězce (i dodavatelé nedbající na důležité aspekty udržitelnosti a práva mohou zničit výsledný produkt).

EFG Ethical Consumer

Naopak druhý obrázek ukazuje jejich pořadí v případě, že si chceme vybrat co nejohleduplnější značku.

EFG Ethical Consumer2

Poslední články