Ze světa: Čína ukončila odběr odpadů

17. listopadu 2017

Vříjnu jste mohli v mediích zaregistrovat informaci o tom, že Čína, jakožto celoplanetární likvidátor odpadu, končí s jeho dovozem. Celý svět je tak postaven před otázku jak s vyprodukovaným odpadem naložit. Největším problémem jsou plastové odpady. Jen z Evropské unie se do Číny ročně vyváží cca 87 % plastových odpadů. Ročně celosvětově vyprodukujeme více než 300 mil. tun plastů.  Z plastového odpadu  recyklujeme pouhých 9 %, přibližně 12 % spalujeme a 79 % končí na skládkách a v přírodě.

Ačkoli v EFG je aktuálním tématem likvidace biologicky rozložitelných odpadů, likvidace plastů je jedním z našich budoucích cílů. Přestože plasty zatím neumíme na 100 % efektivně likvidovat ani ve světě, můžeme alespoň částečně přispět k pozitivní změně situace naším zodpovědným přístupem k samotné produkci odpadů. Snížení produkce odpadů u jednotlivce se může zdát zdánlivě bezvýznamným činem, v globálním měřítku by nás možná překvapilo, jakého množství odpadů tím naše životní prostředí ušetříme.

Zdroj ZDE

Ze sveta Cina ukoncila odber odpadu

Poslední články

Aktuálně: Zastropování cen, Windfall tax a vliv na skupinu EFG

Aktuálně: Zastropování cen, Windfall tax a vliv na skupinu EFG

Sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh vlády na daň z mimořádných zisků pro firmy z energetického a finančního sektoru. Na vládní úrovni byl také schválen návrh stropů tržních příjmů pro výrobce energií. Tento vývoj české legislativy, který...