Ze světa: Čína ukončila odběr odpadů

17. listopadu 2017

Vříjnu jste mohli v mediích zaregistrovat informaci o tom, že Čína, jakožto celoplanetární likvidátor odpadu, končí s jeho dovozem. Celý svět je tak postaven před otázku jak s vyprodukovaným odpadem naložit. Největším problémem jsou plastové odpady. Jen z Evropské unie se do Číny ročně vyváží cca 87 % plastových odpadů. Ročně celosvětově vyprodukujeme více než 300 mil. tun plastů.  Z plastového odpadu  recyklujeme pouhých 9 %, přibližně 12 % spalujeme a 79 % končí na skládkách a v přírodě.

Ačkoli v EFG je aktuálním tématem likvidace biologicky rozložitelných odpadů, likvidace plastů je jedním z našich budoucích cílů. Přestože plasty zatím neumíme na 100 % efektivně likvidovat ani ve světě, můžeme alespoň částečně přispět k pozitivní změně situace naším zodpovědným přístupem k samotné produkci odpadů. Snížení produkce odpadů u jednotlivce se může zdát zdánlivě bezvýznamným činem, v globálním měřítku by nás možná překvapilo, jakého množství odpadů tím naše životní prostředí ušetříme.

Zdroj ZDE

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...