Závodní jachtou na zasedání OSN

6. srpna 2019

Mezi nejčerstvějšími zprávami z celosvětového boje za změnu klimatu zaujme ta o cestě Grety Thunbergové na jednání OSN v New Yorku a pak v čilském Santiagu.

Greta Thunbergová si vzala roční volno ze školy, aby se mohla zúčastnit obou konferencí a aby v době mezi konferencemi uspořádala řadu přednášek v Kanadě, USA a Mexiku – aby osobně dalším lidem vysvětlila své motivy konání i důležitost boje za čistotu ovzduší i životního prostředí jako celku.

První konference, na niž jede, bude v New Yorku ve druhé polovině září, druhá na začátku prosince. K cestování použije závodní plachetnici, která díky pohonu větrem i díky využití turbíny pod lodním kýlem bude uhlíkově neutrální.

Bití na poplach a varování před důsledky lidské aktivity napomáhající prudce probíhající klimatické změně, tání ledovců a zvyšování mořské hladiny, dává smysl.

V příspěvku “Ekologický filmový letní tip“ upozorňujeme na film z roku 1991- už tehdy byla zápletka postavená na boji zástupců tradičních zdrojů energií (ropa, uhlí, jádro) proti alternativám i proti omezení skleníkového efektu. Dlouhých 28 let se nic zásadního nestalo! I při setkáních s žáky a studenty v rámci projektu EFG Educa narážíme na stejný fakt a kromě aktivit investiční skupiny EFG nemáme co odpovědět.

Poslední články