Zákon o odpadech byl podruhé ve Sněmovně: poslanci navrhují zajímavé, ale i nebezpečné změny

26. července 2020

Poslanci a poslankyně podruhé probírali nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a změnový zákon, který mění jiné zákony ve vztahu k odpadové problematice. Zákon o obalech by měli projednávat zřejmě v pátek 19. června. Poslanci již dříve projednali zákony ve Výboru pro životní prostředí, Hospodářském výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

V takzvaném druhém čtení těchto zákonů poslanci předložili pozměňovací návrhy na změny vládních předloh. Definitivní hlasování o navržených pozměňovacích návrzích by mělo proběhnout v červenci v rámci takzvaného třetího čtení.

Poslanci navrhli řadu změn vládní předlohy zákonů. Mezi pozitivní patří například:

  • Změny termínu ukončení skládkování, a to v rozptylu od roku 2024 po rok 2030, kam navrhuje odsunout konec skládkování vláda. Hlavní důvod pro dřívější ukončení shrnul ve Sněmovně poslanec F. Elfmark (Piráti): „skládky přispívají ke změnám klimatu“. Poslankyně M. Pekarová-Adamová doplnila: „Česká republika přitom již dnes neplní požadavky směrnice Evropské unie o skládkách, která od roku 1999 požaduje skládkovat pouze upravený odpad a jen minimum odpadu biologicky rozložitelného…Není však důvod oddalovat zákaz skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů. Díky předkládanému pozměňovacímu návrhu neskončí na skládkách mezi roky 2024 a 2030 nejméně 10 mil. tun komunálních odpadů.“
  • Změny ve výši poplatků za skládkování a třídící slevě pro obce, kdy obce, které hodně třídí zaplatí výrazně méně za skládkování zbytkových odpadů. Ideu třídící slevy před lety navrhlo Hnutí DUHA, protože bude motivovat obce k zavedení lepších recyklačních služeb pro domácnosti.
  • Návrh udržet v zákoně pojistku, zamezující dovozům zahraničních odpadů ke spálení v ČR.
  • Návrh na zavedení poplatku za spalování odpadů, který nám doporučuje jak Evropská komise, tak OECD.
  • K podpoře skutečné recyklace navrhli poslanci Hospodářského výboru v rámci veřejných zakázek umožnit zohlednit nejen cenu, ale i sociální a ekologické aspekty. Tato změna by mohla podpořit recyklaci.

Mezi ty negativní navrhované změny pak patří návrh poslanců A. Staňka (ČSSD) a J. Zahradníka (ODS) podpořený Výborem pro životní prostředí, umožňující se skládkovým firmám zpětně vyhnout placení skládkovacího poplatku. Před tímto návrhem varuje i Transparency International.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA:
„Zákon o odpadech zdražuje skládkování a motivuje obce k výraznému zlepšení separace odpadů třídící slevou, kterou Hnutí DUHA léta navrhovalo. Poslanci by však měli odmítnout návrh prodloužit o dalších deset let skládkování kompostovatelných odpadů. Tato praxe je totiž v EU již dvacet let nelegální.
Hnutí DUHA i Transparency International či Arnika varují také před návrhem zpětně legalizovat obcházení placení skládkového poplatku.“

Zdroj: Enviweb.cz

Poslední články