WARENGO TECHNOLOGY S.R.O.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obchodní název: Warengo Technology s.r.o.
Sídlo:
Platnéřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO:
07398433

DIČ: CZ07398433
Zápis v OR: Sp. zn.: C 300399 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku: 24. srpna 2018
Základní kapitál: 100 000,- Kč
Web: www.efg-holding.cz/wartech