Výzkum nám pomáhá, v Rapotíně otevřeme společné pracoviště

1. srpna 2017

Společnost EFG podporuje rozvoj svých projektů i díky výzkumu a vývoji nových postupů a technologií ve spolupráci s vysokými školami. Těmi hlavními jsou MendelU, Masarykova Univerzita, VŠCHT a ČZU.
Naším motivem je budoucnost – dlouhodobý udržitelný rozvoj, k němuž rozhodně patří i odpovědnost za to, co po sobě necháme příštím generacím.

Se specialisty z Mendelovy univerzity spolupracuje tým IS Environment na technologickém vylepšení postupu anaerobní přeměny odpadů na energie.
Výzkum na Mendelově univerzitě je provázaný s výzkumem na Masarykově univerzitě – zdejší mikrobiologové nám pomáhají v testování mikrobiologických kultur, které by odstraňovaly síru. Síra obvykle snižuje účinnost kogeneračních jednotek, které z bioplynu vyrábějí elektrickou energii a teplo.

Ve společném programu IS Environment, PS Iboka, Warepoint, Masarykovy a Mendelovy univerzity plánujeme otevřít výzkumné pracoviště přímo v Rapotíně – aby si výzkum a provoz byly co nejblíže. Jako sídlo výzkumného centra bude sloužit rekonstruovaná budova, jenž byla součástí bývalých skláren.

Česká zemědělská univerzita spolupracuje s IS Environment a PS Iboka na vývoji efektivních postupů likvidace kalů z čističek odpadních vod.
Team VŠCHT pracuje na postupech efektivní výroby a využití bioplynu.

V dalších Newslettrech Vás budeme podrobněji informovat o jednotlivých pracovištích a jejich rozvoji.

Tomáš Voltr a vědci
Tomáš Voltr a vědci

Poslední články

David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

Stoupající ceny energií vedou k úvahám, kde se tento nárůst zastaví, a jestli se dá nějak ovlivnit. Ve chvíli, kdy všechno vypadá nejisté, je minimálně komplikované dávat přesné prognózy, udržitelná energetika by však mohla být jednou z cest, jak hrozící...

Skupina EFG posiluje tým. Finančním ředitelem se stal Roman Lesný

Skupina EFG posiluje tým. Finančním ředitelem se stal Roman Lesný

Tým společnosti Energy financial group, českého lídra v oblasti výroby biometanu, od 1. listopadu posílil Roman Lesný, který nastoupil na pozici finančního ředitele. Lesný se dlouhodobě pohybuje zejména v sektorech dopravy, logistiky a strategického řízení firem,...