Výzkum nám pomáhá, v Rapotíně otevřeme společné pracoviště

1. srpna 2017

Společnost EFG podporuje rozvoj svých projektů i díky výzkumu a vývoji nových postupů a technologií ve spolupráci s vysokými školami. Těmi hlavními jsou MendelU, Masarykova Univerzita, VŠCHT a ČZU.
Naším motivem je budoucnost – dlouhodobý udržitelný rozvoj, k němuž rozhodně patří i odpovědnost za to, co po sobě necháme příštím generacím.

Se specialisty z Mendelovy univerzity spolupracuje tým IS Environment na technologickém vylepšení postupu anaerobní přeměny odpadů na energie.
Výzkum na Mendelově univerzitě je provázaný s výzkumem na Masarykově univerzitě – zdejší mikrobiologové nám pomáhají v testování mikrobiologických kultur, které by odstraňovaly síru. Síra obvykle snižuje účinnost kogeneračních jednotek, které z bioplynu vyrábějí elektrickou energii a teplo.

Ve společném programu IS Environment, PS Iboka, Warepoint, Masarykovy a Mendelovy univerzity plánujeme otevřít výzkumné pracoviště přímo v Rapotíně – aby si výzkum a provoz byly co nejblíže. Jako sídlo výzkumného centra bude sloužit rekonstruovaná budova, jenž byla součástí bývalých skláren.

Česká zemědělská univerzita spolupracuje s IS Environment a PS Iboka na vývoji efektivních postupů likvidace kalů z čističek odpadních vod.
Team VŠCHT pracuje na postupech efektivní výroby a využití bioplynu.

V dalších Newslettrech Vás budeme podrobněji informovat o jednotlivých pracovištích a jejich rozvoji.

Tomáš Voltr a vědci
Tomáš Voltr a vědci

Poslední články

Investice a strategie EFG do roku 2023

Investice a strategie EFG do roku 2023

Naše společnost má před sebou důležitý rok, který přinese řadu investičních výzev, spuštění nových projektů a obecně vzato se dá očekávat, že i poměrně velké rozšíření portfolia skupiny. Nedávná oslava příchodu roku 2023 je zároveň vhodnou příležitostí k nastínění...

VIDEO: „Českých 100 nejlepších“ a medailonek EFG

VIDEO: „Českých 100 nejlepších“ a medailonek EFG

Pokud nás již nějakou tu chvilku sledujete, jistě si vzpomenete na radostnou zprávu z konce loňského roku, kdy se Energy financial group (EFG) zařadila mezi TOP 100 nejlepších firem České republiky. Prestižní ocenění převzal 2. prosince 2022 zakladatel společnosti Ivo...