Výzkum nám pomáhá, v Rapotíně otevřeme společné pracoviště

1. srpna 2017

Společnost EFG podporuje rozvoj svých projektů i díky výzkumu a vývoji nových postupů a technologií ve spolupráci s vysokými školami. Těmi hlavními jsou MendelU, Masarykova Univerzita, VŠCHT a ČZU.
Naším motivem je budoucnost – dlouhodobý udržitelný rozvoj, k němuž rozhodně patří i odpovědnost za to, co po sobě necháme příštím generacím.

Se specialisty z Mendelovy univerzity spolupracuje tým IS Environment na technologickém vylepšení postupu anaerobní přeměny odpadů na energie.
Výzkum na Mendelově univerzitě je provázaný s výzkumem na Masarykově univerzitě – zdejší mikrobiologové nám pomáhají v testování mikrobiologických kultur, které by odstraňovaly síru. Síra obvykle snižuje účinnost kogeneračních jednotek, které z bioplynu vyrábějí elektrickou energii a teplo.

Ve společném programu IS Environment, PS Iboka, Warepoint, Masarykovy a Mendelovy univerzity plánujeme otevřít výzkumné pracoviště přímo v Rapotíně – aby si výzkum a provoz byly co nejblíže. Jako sídlo výzkumného centra bude sloužit rekonstruovaná budova, jenž byla součástí bývalých skláren.

Česká zemědělská univerzita spolupracuje s IS Environment a PS Iboka na vývoji efektivních postupů likvidace kalů z čističek odpadních vod.
Team VŠCHT pracuje na postupech efektivní výroby a využití bioplynu.

V dalších Newslettrech Vás budeme podrobněji informovat o jednotlivých pracovištích a jejich rozvoji.

Tomáš Voltr a vědci
Tomáš Voltr a vědci

Poslední články

Počet zaměstnanců skupiny Energy financial group stoupl meziročně o 25 %

Počet zaměstnanců skupiny Energy financial group stoupl meziročně o 25 %

Investiční skupina Energy financial group (EFG) meziročně zvýšila počet svých zaměstnanců zhruba o 25 %. Významnému rozšíření došlo především v IT oddělení, což jde ruku v ruce se vzrůstající digitalizací. V důsledku loňského rychlého rozvoje tým skupiny čítá již...