Výzkum nám pomáhá, v Rapotíně otevřeme společné pracoviště

1. srpna 2017

Společnost EFG podporuje rozvoj svých projektů i díky výzkumu a vývoji nových postupů a technologií ve spolupráci s vysokými školami. Těmi hlavními jsou MendelU, Masarykova Univerzita, VŠCHT a ČZU.
Naším motivem je budoucnost – dlouhodobý udržitelný rozvoj, k němuž rozhodně patří i odpovědnost za to, co po sobě necháme příštím generacím.

Se specialisty z Mendelovy univerzity spolupracuje tým IS Environment na technologickém vylepšení postupu anaerobní přeměny odpadů na energie.
Výzkum na Mendelově univerzitě je provázaný s výzkumem na Masarykově univerzitě – zdejší mikrobiologové nám pomáhají v testování mikrobiologických kultur, které by odstraňovaly síru. Síra obvykle snižuje účinnost kogeneračních jednotek, které z bioplynu vyrábějí elektrickou energii a teplo.

Ve společném programu IS Environment, PS Iboka, Warepoint, Masarykovy a Mendelovy univerzity plánujeme otevřít výzkumné pracoviště přímo v Rapotíně – aby si výzkum a provoz byly co nejblíže. Jako sídlo výzkumného centra bude sloužit rekonstruovaná budova, jenž byla součástí bývalých skláren.

Česká zemědělská univerzita spolupracuje s IS Environment a PS Iboka na vývoji efektivních postupů likvidace kalů z čističek odpadních vod.
Team VŠCHT pracuje na postupech efektivní výroby a využití bioplynu.

V dalších Newslettrech Vás budeme podrobněji informovat o jednotlivých pracovištích a jejich rozvoji.

Tomáš Voltr a vědci
Tomáš Voltr a vědci

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...