Vysvětlení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), kterou se mění směrnice o obalech a obalových odpadech

6. června 2019

30. května vydal Evropský parlament a Rada EU inovovanou směrnici o obalech a obalových odpadech. V krátkosti shrnujeme její hlavní body – ty, které se nejvíce týkají každodenního života.

Hlavním je pravidlo předcházení vzniku odpadů a to zvýšením podílu znovupoužitelných obalů – buď takových, které jsou zálohovány a pak znovu použity, nebo přinesených z domova. U výrobků, které musejí být v jednorázovém obalu, je nutné vědět, jak a kde budou recyklovány.

Vzhledem k tomu, že o množství a druhu použitých obalů zpravidla rozhoduje výrobce spíše než spotřebitel, měly by se zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Účinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce mohou mít pozitivní dopad na životní prostředí tím, že se sníží vznik obalového odpadu a zvýší jeho tříděný sběr a recyklace.

K dosažení významných ekonomických a environmentálních přínosů by měly být stanoveny samostatné cíle týkající se recyklace železných kovů a hliníku, neboť by bylo recyklováno více hliníku, což by vedlo k významným úsporám energie a snížení emisí oxidu uhličitého.

Jako poznámku je nutné poznamenat, že Česká republika nehodlá zavádět zálohový systém na PET lahve či nápojové plechovky – důvody jsou dva: zavedení systému není potřeba, protože množství, které třídíme, se nezvýší, navíc jde o ekonomicky, logisticky i environmentálně velice nákladný projekt, který se nevyplatí.

Poslední články

David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

David Lundák: Investice do zelené energie je jistota, která nezklame

Stoupající ceny energií vedou k úvahám, kde se tento nárůst zastaví, a jestli se dá nějak ovlivnit. Ve chvíli, kdy všechno vypadá nejisté, je minimálně komplikované dávat přesné prognózy, udržitelná energetika by však mohla být jednou z cest, jak hrozící...

Skupina EFG posiluje tým. Finančním ředitelem se stal Roman Lesný

Skupina EFG posiluje tým. Finančním ředitelem se stal Roman Lesný

Tým společnosti Energy financial group, českého lídra v oblasti výroby biometanu, od 1. listopadu posílil Roman Lesný, který nastoupil na pozici finančního ředitele. Lesný se dlouhodobě pohybuje zejména v sektorech dopravy, logistiky a strategického řízení firem,...