Vysvětlení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), kterou se mění směrnice o obalech a obalových odpadech

6. června 2019

30. května vydal Evropský parlament a Rada EU inovovanou směrnici o obalech a obalových odpadech. V krátkosti shrnujeme její hlavní body – ty, které se nejvíce týkají každodenního života.

Hlavním je pravidlo předcházení vzniku odpadů a to zvýšením podílu znovupoužitelných obalů – buď takových, které jsou zálohovány a pak znovu použity, nebo přinesených z domova. U výrobků, které musejí být v jednorázovém obalu, je nutné vědět, jak a kde budou recyklovány.

Vzhledem k tomu, že o množství a druhu použitých obalů zpravidla rozhoduje výrobce spíše než spotřebitel, měly by se zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Účinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce mohou mít pozitivní dopad na životní prostředí tím, že se sníží vznik obalového odpadu a zvýší jeho tříděný sběr a recyklace.

K dosažení významných ekonomických a environmentálních přínosů by měly být stanoveny samostatné cíle týkající se recyklace železných kovů a hliníku, neboť by bylo recyklováno více hliníku, což by vedlo k významným úsporám energie a snížení emisí oxidu uhličitého.

Jako poznámku je nutné poznamenat, že Česká republika nehodlá zavádět zálohový systém na PET lahve či nápojové plechovky – důvody jsou dva: zavedení systému není potřeba, protože množství, které třídíme, se nezvýší, navíc jde o ekonomicky, logisticky i environmentálně velice nákladný projekt, který se nevyplatí.

Plasty

Poslední články

Investice a strategie EFG do roku 2023

Investice a strategie EFG do roku 2023

Naše společnost má před sebou důležitý rok, který přinese řadu investičních výzev, spuštění nových projektů a obecně vzato se dá očekávat, že i poměrně velké rozšíření portfolia skupiny. Nedávná oslava příchodu roku 2023 je zároveň vhodnou příležitostí k nastínění...

VIDEO: „Českých 100 nejlepších“ a medailonek EFG

VIDEO: „Českých 100 nejlepších“ a medailonek EFG

Pokud nás již nějakou tu chvilku sledujete, jistě si vzpomenete na radostnou zprávu z konce loňského roku, kdy se Energy financial group (EFG) zařadila mezi TOP 100 nejlepších firem České republiky. Prestižní ocenění převzal 2. prosince 2022 zakladatel společnosti Ivo...