Výhled do roku 2019

14. ledna 2019

Vprvní řadě budeme v roce 2019 pokračovat v projektech, o kterých jsme Vás v průběhu uplynulého roku pravidelně informovali.

Jedná se zejména o dokončení projektu úpravy bioplynu na biometan. Po řadě jednání na úřadech a realizaci projektové dokumentace jsme finálně vybrali a uzavřeli smlouvu s dodavatelem technologie. Tímto se nám projekt posouvá takzvaně z papíru do skutečnosti. Jakmile nám to počasí umožní, zahájíme stavbu těžebního plynovodu, čímž se napojíme na vysokotlakou distribuční soustavu, a následně ve spolupráci s dodavatelem budeme instalovat jednotku. Kompletní dokončení stavby a slavnostní spuštění této první komerční jednotky úpravy bioplynu na biometan v ČR plánujeme na srpen tohoto roku.

V rámci rozvoje ECR Rapotín finalizujeme rekonstrukci administrativní budovy spolu s výstavbou nové příjmové haly. Kolaudaci stavby předpokládáme v březnu toho roku. Více o projektu se můžete dočíst zde.

Dalším z projektů, který nám přibyl do skupiny v roce 2018, je projekt EFG Kralice na Hané – kompostárna a překladiště odpadů pro ECR Rapotín.

Překladiště plánujeme uvést do provozu ve 2.Q 2019. Již jsme zlikvidovali 600 tun ekologicky závadného materiálu, který v areálu zůstal po původním majiteli. Díky tomu máme aktuálně připravenou plochu pro umístění kontejnerů a rampy o rozměrech 18 x 33 m2.

Uvedení kompostárny do provozu plánujeme, s ohledem na jednání s úřady, ve 3.Q až 4.Q letošního roku. Zároveň připravujeme instalaci fotovoltaických panelů na střechu kompostárny. Instalace panelů zajistí celému objektu částečnou soběstačnost a čistou energii. 

S ohledem na likvidaci ekologicky závadného materiálu v areálu a na budoucí rozvoj projektu probíhají jednání o dodání technologie pyrolýzní jednotky.

Nový rok zahajujeme i aktivitami týkajícími se nových projektů. Aktuálně jsme zahájili due diligence velkého energetického projektu se značným potenciálem rozvoje zejména z hlediska synergie energetiky a odpadového hospodářství.

Čistá energie a ekologická zodpovědnost se netýkají jen výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale také úspory energií. Z tohoto důvodu zahajujeme developerský projekt výstavby pěti nízkoenergetických bytových domů. V současnosti jsme ve fázi projektových prací s cílem zahájení stavby ve 3.Q 2019. O průběžném vývoji projektu Vás budeme informovat.

Nadále také pokračujeme ve spolupráci s akademickou a výzkumnou sférou. Kombinace spolupráce s předními českými vědeckými pracovníky a možnosti převádět výzkum do praxe v ECR Rapotín pro nás představuje z hlediska rozvoje moderní energetiky v ČR konkurenční výhodu.

V roce 2019 se budeme zajímat o technologii Power to Gas (P2G). Technologie P2G využívá přeměnu elektrické energie na plynné médium, které se dá snáze skladovat. V praxi to znamená, že v době přebytku energie v distribuční síti využíváme elektřinu k výrobě vodíku, který pak může sloužit například k výrobě zemního plynu.

Poslední články