Nová taxonomie EU pomůže definovat zelené aktivity

28. května 2021

Evropská komise nyní pracuje na standardech tzv. taxonomie, jejímž cílem je vyjasnit zásady naplnění záměrů ochrany životního prostředí a podpořit udržitelné investice. V praxi to znamená zejména nastavení vnímání investic z hlediska jejich druhotného dopadu, transparentnosti a v konečném důsledku i zamezení tzv. greenwashingu. Finanční trh ovlivňují již dnes, například od roku 2019 došlo k růstu tzv. ESG investic se zaměřením na udržitelnost až o 140 % a do roku 2030 se odhaduje nárůst až o dvacetinásobek. Taxonomie byla zároveň jedním z hlavních témat nedávné konference Evropská unie a udržitelné financování s europoslancem Luďkem Niedermayerem, Dominikem Stroukalem, hlavním ekonomem Platební instituce Roger a výkonným ředitelem Energy financial group Tomášem Voltrem.

Pro splnění cílů ochrany životního prostředí je potřeba nasměrovat podstatnou část investic směrem do projektů a činností, které jsou v souladu se směřováním Evropské unie a potřebou dekarbonizace ekonomiky. Tlak na hledání udržitelných investic nepřichází jen ze strany vlád, ale i finančníků a investorů a také ze strany běžných občanů, kteří se více zajímají o udržitelnost a odpovědnost.

Odhaduje se, že roční investice, které jsou potřeba k cestě na záchranu klimatu, jsou přes 6 000 mld. USD ročně. V případě Evropy se hovoří o částce 200–250 mld. EUR.

V Evropě je potřeba na záchranu klimatu investovat 200–250 mld. EUR ročně

Podle europoslance Luďka Niedermayera je pro ekonomiku důležitý seznam aktivit, které budou z hlediska taxonomie přijímány pozitivně. Ne ve všech bodech se ale dokáže Evropská komise shodnout. „Ukázala se ne zcela jasná shoda v otázce role zemního plynu. Není definitivní řešení, je to fosilní zdroj, který sice snižuje emise, ale zdaleka ne na míru, která by byla zanedbatelná,“ uvádí Niedermayer. A dodává, že by Česko mělo zásadním způsobem rozšířit podíl obnovitelných zdrojů.

nova-taxonomie-EU-zelene-aktivity

Energetika je v České republice významným producentem skleníkových plynu, tvoří až 40 % z celého mixu emitentů. Většina emisí je vyprodukována v sedmi elektrárnách (Počerady 4,5 %, Prunéřov 3,5 %, Tušimice 3,4 %, Chvaletice 3,4 %, Mělník 2,8 %, Kladno 1,5 %, Dětmarovice 1 %), které je potřeba nahradit obnovitelnými zdroji. „Elektrárny mohou být přebudovány a jejich potenciál vidím například jako zařízení pro energetické využití odpadu, tzv. ZEVO,“ říká výkonný ředitel Energy financial group Tomáš Voltr. Významný potenciál vidí i v oblasti české fotovoltaiky. Kombinace fotovoltaiky, větrných elektráren, odpadářských bioplynových stanic a ZEVO může vyprodukovat až 62 TWh/rok, tj. 84 % spotřeby elektrické energie v České republice. „Využívání energie z obnovitelných zdrojů není strategické jen pro státy, je klíčové také pro firmy. Společnosti, které nebudou disponovat obnovitelnými zdroji energie, budou mít větší emisní stopu a svým způsobem budou diskvalifikovány před konkurencí,“ dodává Voltr.

Dle Dominika Stroukala, hlavního ekonoma Platební instituce Roger, hýbou odpovědné, tedy tzv. ESG investice, napříč celým trhem. Fiskální politika se snaží stimulovat poptávku tak, aby byla udržitelná. Ano, pandemie měla nerovný dopad na společnost a z pohledu ESG investic (Environmental, Social & Governance) došlo podle Stroukala v každém ze segmentů ke změně: (E) zelené stimulační programy, (S) nerovný dopad koronaviru na společnost a (G) změna řízení firem, odvětví i států. „Není ale důvod se domnívat, že by se trend obrátil. Tyto změny začaly mnohem dřív a pandemie je v loňském roce pouze zpečetila,“ říká Dominik Stroukal. Výnosy klesají napříč celou ekonomikou a mají dopad i na ESG investice. „Výnosnost ESG investic se příliš neliší od jiných aktiv. Není nutné dnes uvažovat o ESG jako o investicích, kde by se člověk vzdával výnosů, jenom kvůli tomu, že páchá dobro,“ dodává nicméně Stroukal.

Tisková zpráva vychází z konference Evropská unie a udržitelné financování s europoslancem Luďkem Niedermayerem, hlavním ekonomem Platební instituce Rodger Dominikem Stroukalem a výkonným ředitelem Energy financial group Tomášem Voltrem. Více informací a záznam celé konference naleznete na www.udrzitelna-konference.cz.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...