Rapotín byl svědkem historické události

7. listopadu 2019

Na konci října proběhlo v energetickém centru recyklace v Rapotíně (ECR Rapotín) slavnostní spuštění výroby biometanu a jeho vtláčení do plynárenské distribuční soustavy. Poprvé v České republice.

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva životního prostředí, představitelé francouzské společnosti PRODEVAL či německé firmy Evonik, významní obchodní partneři, investoři, rodinní příslušníci a mnozí další hosté, které zajímá budoucnost české energetiky, ti všichni byli svědky slavnostního otočení ventilem, které provedli Ivo Skřenek, zakladatel a předseda představenstva skupiny EFG, a Petr Štěrba, člen představenstva skupiny EFG.

Celá akce proběhla za krásného počasí v prostorách ECR Rapotín, hosté si tak mohli nejenom vychutnat občerstvení v rámci bohatého rautu, ale také si prohlédnout místa, která zůstávají běžně veřejnosti nepřístupna – příjmovou halu či technické zázemí výrobny biometanu.

Všem hostům děkujeme za účast a budeme se těšit na další akci EFG.

Poslední články