Lídři v oblasti plynové mobility představili nové technologie CNG, LNG a biometanu

11. září 2020

Rozšiřování sítě plnicích stanic CNG a LNG, zvýšení počtu plynových vozidel v osobní, nákladní i městské hromadné dopravě a investice do nových technologií. To jsou pro nejbližší roky plány plynárenských společností, významných hráčů v oboru automotive a technologických a investičních firem v České republice. Konkrétní inovace a připravované projekty byly představeny odborné veřejnosti na Dnu plynové mobility. Akci uspořádal Český plynárenský svaz ve spolupráci se svými partnery.  

Výrobci automobilů a dopravci rozšiřují nabídku a služby vozidel na plyn

V České republice je aktuálně v provozu více než 26 000 vozidel na stlačený zemní plyn (CNG). Ta se vyznačují téměř polovičními provozními náklady oproti benzinovým či naftovým motorizacím a výrazně nižšími emisemi. Na české silnice vyjely v loňském roce také první nákladní vozy poháněné zkapalněným zemním plynem (LNG), přičemž v oblasti nákladní dopravy dnes neexistuje žádné jiné dostupné palivo, jež by dosahovalo požadované kombinace vysokého výkonu a ekologického provozu. Vozy s pohonem na LNG mají dojezd až 1200 km a oproti běžným naftovým motorizacím neprodukují v podstatě žádné škodlivé emise oxidu síry, dusíku ani pevných částic.

Hned tři modely na CNG má ve své nabídce největší tuzemský výrobce automobilů ŠKODA AUTO. „Zemní plyn představuje důležitý článek mezi konvenčními fosilními palivy a elektromobilitou. Je ekologický, ekonomický a okamžitě dostupný. Celou výrobní řadu vozidel v provedení na zemní plyn nabízí v Česku také společnost IVECO. „Vyvíjíme a prodáváme vozy se všemi alternativními pohony včetně CNG a LNG,“ řekl Vladimír Penxa, Sales Manager společnosti IVECO pro Českou republiku a Slovensko. Tahač na LNG a CNG autobus byly rovněž součástí expozice společnosti Scania.

Společnost Mercedes Benz Trucks upozornila na Dnu plynové mobility na problematiku emisí v městských aglomeracích. „Na akci jsme představili naše řešení v době, kdy se stále více hovoří o možném omezení vjezdu nebo úplném zákazů vozidel s vyššími emisemi oxidu uhličitého a oxidů dusíku do měst. Pro využití v oblasti komunálních služeb nabízíme známý Econic NGT a od loňska i Actros NGT s pohonem na CNG,“ řekl David Chleboun, vedoucí produktového marketinku a komunikace společnosti Mercedes Benz Trucks ČR.

Firmy budou investovat do rozvoje sítí CNG a LNG plnicích stanic

V roce 2017 byla v tuzemsku otevřena první veřejná plnicí stanice na LNG. Od letošního července jsou v ČR v provozu již stanice dvě a do roku 2022 by se měl jejich počet rozrůst o dalších 18, které jsou již ve fázi reálných projektů. Národní akční plán čisté mobility přitom počítá do roku 2030 se sítí až 30 plnicích stanic na LNG. V oblasti CNG drží Česká republika s počtem 211 plnicími stanicemi třetí příčku co do velikosti infrastruktury v Evropě.

V oblasti CNG drží Česká republika s počtem 211 plnicími stanicemi třetí příčku co do velikosti infrastruktury v Evropě.

Společnost innogy je největším hráčem na trhu CNG v ČR. „Aktuálně provozujeme 63 plnicích stanic a jejich počet budeme nadále zvyšovat. Zájemcům o vlastní infrastrukturu nabízíme pronájem mobilních stanic nebo služby spojené s výstavbou stacionárních stanic včetně financování,“ uvedl Zdeněk Kaplan, předseda jednatelů společnosti innogy Energo, a dodal: „V letošním roce jsme rovněž zahájili testování stoprocentně ekologického BioCNG. Cílem bylo vyzkoušet všechny procesy, které s využíváním BioCNG souvisí. Na dalším rozvoji tohoto produktu aktivně pracujeme.“

S distribucí BioCNG počítá také Pražská plynárenská. Využít přitom plánuje i biometan získaný zpracováním odpadu v Ústřední čistírně odpadních vod Praha. „Chceme také dále rozšiřovat síť plnicích stanic na CNG v Praze a v okolí. Počítáme přitom s výstavbou dvou až čtyř nových stanic ročně. Naším cílem je podpora rozvoje CNG vozidel zejména v sektoru služeb městských podniků a komerčních subjektů,“ informoval Pavel Janeček, předseda představenstva Pražské plynárenské, jež na Dnu plynové mobility kromě vozidel CNG autopůjčovny a zprostředkování ukázky komunálních vozidel na zemní plyn nabídla rovněž komentované prohlídky CNG plnicí stanice.

S rozšiřováním infrastruktury CNG počítá také společnost E.ON Energie, která v současnosti v Česku provozuje 27 plnicích stanic. „Letos hodláme do nových stanic investovat zhruba 23 milionů korun. Otevřít bychom chtěli tři stanice, konkrétně ve Strakonicích, v Plzni a Lovosicích. Navíc od tohoto roku mohou zákazníci na šesti našich plnicích stanicích odebírat také biometan. Konkrétně jde o stanice v Brně, v Humpolci, v Českých Budějovicích,  ve Zlíně, v Nýřanech a v Břeclavi,“ uvedl Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON Energie, jež sama provozuje přibližně sto dvacet vozidel na CNG.

Celkem 42 plnicích stanic v ČR provozuje společnost Bonett. Ta se v posledních letech zaměřila zejména na oblast autobusové dopravy s cílem podpořit snižování emisí v hustě obydlených lokalitách. „V Ostravě provozujeme například nejsilnější plnicí stanici ve střední Evropě. Obří stanice máme rovněž v areálech dopravních podniků v Kladně nebo v Brně, které se může pochlubit aktuálně největší flotilou CNG autobusů u nás,“ popsal Milan Fořt, obchodní ředitel společnosti Bonett, a dodal: „Přepravu obyvatel zajišťuje aktuálně v ČR téměř tisíc pět set autobusů na CNG a skoro polovina z nich využívá k plnění naše technologie.“

Společností GAZPROM NGV Europe byla prezentována například mobilní záložní CNG stanice určená pro nákladní vozy, která jim v případě neočekávané spotřeby celé nádrže CNG umožní dojet k nejbližší plnicí stanici. Společnost se aktuálně soustředí nejen na zvyšování počtu plnicích stanic, ale také na optimalizaci jejich sítě, tedy přesun málo využívaných stanic do lokalit s vyšší poptávkou. „Investujeme rovněž do navýšení kapacit našich CNG stanic tak, aby byly využitelné i pro plnění nákladních vozů či autobusů. V následujících letech chceme utvářet partnerství za účelem rozvoje infrastruktury LNG stanic v České republice a přiblížit zejména logistickým společnostem ekonomické a environmentální přínosy plynové mobility,“ řekl Tobias Jacobs, Branch Manager GAZPROM NGV Europe.

K rychlejšímu rozvoji plynové mobility v ČR pomohou nové technologie

Budoucnost plynové mobility je často skloňována v souvislosti se zpracováním biometanu a jeho následným využitím v podobě BioCNG. Ten se vyznačuje nejnižšími emisemi skleníkových plynů a v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu. Spalováním BioCNG se do ovzduší konkrétně uvolňuje až o 80 % méně emisí oxidu uhličitého oproti benzinu či naftě a zhruba o 60 % méně ve srovnání s tradičním CNG. Složení biometanu je zároveň identické se zemním plynem. Motory spalující BioCNG proto nevyžadují žádné technické úpravy. Analogicky lze přitom popsat výhody využití biometanu ve formě BioLNG.

Prozatím jedinou bioplynovou stanici, EFG Rapotín BPS, jež vyrábí biometan z biologicky rozložitelných odpadů, provozuje v ČR investiční skupina Energy financial group (EFG). Ta zahájila letos jeho vtláčení do distribuční sítě a ve spolupráci s innogy i testování ve formě bioCNG. „Ročně můžeme zpracovat až třicet tisíc tun odpadu a vyrobit palivo až pro tři tisíce automobilů s průměrným nájezdem osm tisíc kilometrů. Tato čísla pro nás však rozhodně nejsou konečná. Před měsícem jsme dokončili akvizici bioplynové stanice EFG Vyškov BPS, kde do dvou let spustíme výrobu biometanu. Instalaci technologie upgradingu bioplynu na biometan připravujeme také pro naše zákazníky na několika zemědělských bioplynových stanicích,“ řekl obchodní ředitel skupiny EFG Martin Vrtiška, a dodal: „Předpokládáme, že využitím maximálního potenciálu biometanu bychom v ČR mohli ušetřit přes dvě stě tisíc tun emisí oxidu uhličitého ročně.“

Naopak řešení pro snadné plnění stlačeného zemního plynu i v domácím prostředí prezentovala česká společnost MOTOR JIKOV. Ta představila plničku CNG MJ Compact 05 vhodnou jak pro potřeby jednotlivců, tak menších firem s až pěti vozy na CNG. „Nabízíme ale plnicí stanice všech kategorií. Naší poslední novinkou je MJ Compact Plus 60, kterou je možné využít pro velké firemní flotily, stejně jako pro veřejnou plnicí stanici,“ informoval Jan Kocourek, manažer prodeje technologií plnění CNG společnosti MOTOR JIKOV, a dodal: „V České republice existuje již nyní poměrně široká síť velkých plnicích stanic na CNG. Potenciál proto vidíme spíše v rozvoji stanic s menším výkonem a nižšími investičními náklady, které by doplňovaly stávající infrastrukturu na méně frekventovaných tazích.“

Zdroj: DDeM, s.r.o.

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...