Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

4. dubna 2018

Český rozhlas si všímá toho, co je lidem v recyklaci odpadů známé už dlouhou dobu – podporují se projekty, v zahraničí již vyzkoušené se zjištěním, že jejich ekonomická rentabilita je sporná a ekologická zátěž alarmující – známe Hundertwasserovu spalovnu v srdci Vídně…ale kdo ví, že odpady ke spálení se do ní vozí až z Itálie?

I v ČR se zdá, že by mohla být dána přednost spalování téměř všeho, přestože i žáci základní školy ze zkušenosti vědí, jak těžké je spálit vodu…asi jste také někdy pálili větve a listí, proto víte, že mokré špatně hoří, spíš nehoří.

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) obsahuje až 85 % vlhkosti – je tedy nesmyslné takový materiál spalovat, lepší je způsob, při němž se obsažené vody využije – anaerobní fermentace.

ECR Rapotín je ukázkou správné praxe a naší snahou je získat pozornost hlavně těch, kterých se český zákaz skládkování od roku 2024 týká – měst, obcí, samospráv, lidí, kterým jsou vzdálené lobbystické hrátky mocných, a kterým jde u udržitelnou úroveň života.

Poslední články