Energy evening Vol. 3

31. května 2019

Poprvé v tomto roce uspořádala společnost Energy financial group podvečerní diskusní setkání ENERGY EVENING. V prostorech Bar&Books vystoupili a s hosty hovořili Ivo Skřenek a Tomáš Voltr z EFG a jako diskutující přijali pozvání Klára Sutlovičová z Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Jaromír Manhart z Ministerstva životního prostředí. Ivo Skřenek, zakladatel a předseda představenstva, a Tomáš Voltr, místopředseda představenstva EFG, krátce představili jak dosavadní cestu společnosti a její vizi, tak zejména nové projekty a cíle.

Klára Sutlovičová z FoRS mimo jiné seznámila účastníky s některými body ze strategie ČR a Evropy k ochraně klimatu, omezení produkce skleníkových plynů a přechodu na maximální využití energie z obnovitelných zdrojů.

Jaromír Manhart z MŽP se věnoval problematice skládkování a zákonu o odpadech, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Jeho přijetí plánované na konec roku velmi výrazně ovlivní dosavadní praxi a postupy skládkování, poplatek za něj a mělo by mít vliv i na ještě lepší třídicí praxi a zpracování odpadu. „V České republice se vyprodukují až 2 mil. tun biologického odpadu, což by stačilo na provoz cca šedesáti bioplynových stanic takového typu, jako je Rapotín,” upřesnil Tomáš Voltr. „Investice do nich považujeme za přínosné nejen pro investory z hlediska zisku, ale jsou to zároveň investice odpovědné k budoucnosti naší země a k životům našich dětí,” doplnil Ivo Skřenek z EFG.

EFG setkani Ivo Skrenek

Poslední články