Energy evening Vol. 3

31. května 2019

Poprvé v tomto roce uspořádala společnost Energy financial group podvečerní diskusní setkání ENERGY EVENING. V prostorech Bar&Books vystoupili a s hosty hovořili Ivo Skřenek a Tomáš Voltr z EFG a jako diskutující přijali pozvání Klára Sutlovičová z Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Jaromír Manhart z Ministerstva životního prostředí. Ivo Skřenek, zakladatel a předseda představenstva, a Tomáš Voltr, místopředseda představenstva EFG, krátce představili jak dosavadní cestu společnosti a její vizi, tak zejména nové projekty a cíle.

Klára Sutlovičová z FoRS mimo jiné seznámila účastníky s některými body ze strategie ČR a Evropy k ochraně klimatu, omezení produkce skleníkových plynů a přechodu na maximální využití energie z obnovitelných zdrojů.

Jaromír Manhart z MŽP se věnoval problematice skládkování a zákonu o odpadech, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Jeho přijetí plánované na konec roku velmi výrazně ovlivní dosavadní praxi a postupy skládkování, poplatek za něj a mělo by mít vliv i na ještě lepší třídicí praxi a zpracování odpadu. „V České republice se vyprodukují až 2 mil. tun biologického odpadu, což by stačilo na provoz cca šedesáti bioplynových stanic takového typu, jako je Rapotín,” upřesnil Tomáš Voltr. „Investice do nich považujeme za přínosné nejen pro investory z hlediska zisku, ale jsou to zároveň investice odpovědné k budoucnosti naší země a k životům našich dětí,” doplnil Ivo Skřenek z EFG.

Poslední články

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...