EFG investuje do rozšíření technologie ECR v Rapotíně

6. září 2017

Projekt energetického centra zpracování bioodpadů v Rapotíně, bude rozšířen o zařízení pro upgrade vyrobeného bioplynu na biometan s tímto rozvojem souvisí i realizace plynovodní přípojky do středotlakého rozvodu plynu. Rozšíření technologie bude vyžadovat investici ve výši 50 mil. Kč a v kombinaci se ziskem ze zpracování odpadů a za prodej ostatních komodit tato investice zajistí další efektivní rozvoj holdinguNa straně odběru dokončujeme obchodní smlouvu se zahraničními podniky. Pro zahraniční společnosti se biometan stává strategickou surovinou zejména z důvodu daňové optimalizace, kterou umožnuje tamní legislativa v souvislosti s požadovanou národní úsporou emisí CO2 , ta souvisí s tlakem na zavádění biopaliv II. generace. Biometan se stává populárním například v automobilovém průmyslu, kde je alternativní pohonnou hmotou s výrazně nižšími emisemi škodlivých látek v porovnání s běžnými spalovacími motory. Mezi koncovými uživateli je tato pohonná hmota oblíbená i z ekonomických důvodů.

Poslední články