Cirkulární ekonomika a EFG

12. února 2018

Na začátku března se uskuteční konference Odpad zdrojem se zaměřením na obce a města – na otázky nakládání s odpadem a jeho využití a likvidaci. Právě města a obce s vlastním svozem odpadu, které také vlastní koncové zařízení pro energetické využití odpadu, jsou typickým příkladem cirkulární ekonomiky, kdy se sčítá úspora za likvidaci odpadů a ekonomický profit v podobě levnějších energií pro město.

Cirkulární ekonomika je přístup nejvíce připomínaný ve Skandinávii. Jeho pravidla jsou logicky přístupná všem, kdo si připustí přemýšlet o otázce, co se děje s odpadem, který každý z nás produkuje nebo který je produkován, a v jaké míře, abychom si kopili, co potřebujeme nebo chceme.

Konferenci již třetím rokem pořádá Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN).

Úlohou EFG je být nejen nositelem know-how a dodavatelem technologie jednotlivým municipalitám, ale také finančním garantem těchto projektů.

EFG odpad zdrojem

Poslední články

Aktuálně: Zastropování cen, Windfall tax a vliv na skupinu EFG

Aktuálně: Zastropování cen, Windfall tax a vliv na skupinu EFG

Sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh vlády na daň z mimořádných zisků pro firmy z energetického a finančního sektoru. Na vládní úrovni byl také schválen návrh stropů tržních příjmů pro výrobce energií. Tento vývoj české legislativy, který...