Ohlédnutí za výročním Strategickým meetingem EFG 2024

Již tradičně na Vysočině, tentokrát ve vesničce Radešín, se 4.–5. dubna odehrál výroční Strategický meeting EFG 2024. Téměř 50 zaměstnanců si vyslechlo informacemi nabité příspěvky devíti prezentujících. Zúčastnění měli také jedinečnou šanci vyzkoušet si únikovou hru,...

EBA: Elektřina z výroby biometanu může být ekonomičtější než z vodíku

Podle European Biogas Association (EBA) bychom při přechodu na nízkoemisní zdroje elektřiny do roku 2040 neměli podceňovat důležitost biometanu. Asociace v nedávné studii poukazuje na to, že v době nízké dostupnosti obnovitelné energie jako jsou bezvětrné zimní týdny...

Posádka EFG zvítězila na Halovém mistrovství republiky dračích lodí 2024 v pražském Podolí

Již tradičně se Energy financial group zúčastnila Halového poháru dračích lodí v pražském Podolí, který se konal 18. února 2024. Stejně jako loni jsme zvládli na start postavit dvě posádky, které celý den zápolily v lítých bojích se soupeři ze čtyř zemí o co nejlepší...

Náklady na dodávky biometanu v Česku nesou jen výrobci, změnu může přinést plynárenský balíček

V rámci projektu GreenMeUp Evropská bioplynová asociace (EBA) analyzovala předpisy týkající se sdílení nákladů na připojení výroben biometanu k síti a poplatků za dodávky tohoto zeleného plynu do sítě ve 28 evropských zemích. Výsledky ukázaly, že dodávání biometanu do...

Elektrárna MOSTEK energo navýšila potenciál služeb výkonové rovnováhy 

Investiční společnost Energy financial group (EFG) úspěšně dokončila vylepšení služeb výkonové rovnováhy (SVR) pro potřeby stability elektrické sítě v elektrárně na biomasu MOSTEK energo. Ta je nyní díky zvýšení příkonu elektrokotle a získání certifikace SVR na...

Kam s odpadem ze supermarketů či potravinářských závodů? Umíme jej ekologicky zpracovat 

Do odpadářských stanic skupiny Energy financial group (EFG) měsíčně putuje kolem 1 200 tun biologicky rozložitelného odpadu z měst, obcí a gastroprovozů, ale také velkovýrobců potravin a supermarketů. Dceřiná společnost EFG Waste logistic jej sváží například ze...

IEA: Produkce bioplynu do roku 2030 stoupne až čtyřnásobně, biometan by měl následovat

Podle aktuální studie Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude k naplnění cílů výroby biometanu v zemích Asie, Evropy a USA i v odhodlání dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 potřeba do roku 2030 zčtyřnásobit celosvětovou produkci bioplynu. Pro...

Nová Státní energetická koncepce klade důraz na čisté zdroje i biometanu

Aktualizace Státní energetické koncepce (SEK) přinese zásadní změny v českém energetickém sektoru s důrazem na diverzifikaci zdrojů, rozvoj obnovitelných zdrojů a snížení národních emisí skleníkových plynů. Co se týče biometanu, podle analýzy Ministerstva průmyslu a...

Skupina EFG v roce 2024 výrazně navýší produkci biometanu  

Energy financial group má před sebou důležitý rok, který přinese řadu investičních výzev, nových projektů i navýšení zpracovatelské a výrobní kapacity energetických zdrojů v jejím portfoliu. Potenciál výroby biometanu ve skupině má v roce 2024 stoupnout z 16 GWh/rok...

Česko patří mezi TOP 10 největších producentů bioplynu v Evropě, ve výrobě biometanu ale zaostává

Podle statistické zprávy Evropské bioplynové asociace (EBA) produkce biometanu v Evropě v roce 2022 vzrostla na 44 TWh, což představuje nárůst o přibližně 20 %. Největší nárůst jeho výroby byl ve Francii, Itálii, Dánsku a Spojeném království. I přesto, že...
Report z konferencí: Nová energie Česka, Colors of Finance a CzBA

Report z konferencí: Nová energie Česka, Colors of Finance a CzBA

Podzim v EFG se nese mimo jiné v rytmu příprav na řadu konferencí, přičemž říjen patří mezi vůbec nejnáročnější období. Stejně jako minulý rok jsme letos v jediném týdnu stihli s týmem navštívit hned tři česká města: Litomyšl, kde se konala konference „Nová energie...

Zahajujeme podzimní konferenční sezónu! Kde se letos potkáme?

Zahajujeme podzimní konferenční sezónu! Kde se letos potkáme?

Tak jako minulý rok se naše společnost zúčastní řady oborových konferencí a dalších společenských setkání. A protože první z eventů podzimní sezóny se kvapem blíží, zde je výběr nejdůležitějších nadcházejících událostí, a zároveň pozvánka k případné účasti....