PROJEKTY

EFG Rapotín BPS

Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadových bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již třetím rokem a má kapacitu zpracování 30 tis. tun odpadu ročně. Potenciálně vyprodukuje elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností.

Celé zařízení má několik zdrojů příjmu. Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu, následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit.

Z ekonomického hlediska si společnost EFG Rapotín BPS vyžádala investici více než 280 mil. Kč. Aktuální tržní hodnota projektu činí 334 mil. Kč.

Kapacita zpracování

 • 30 tis. tun ročně
 • pro 2 tis. domácností

Zdroje příjmu

 • zpracování odpadu
 • prodej elektřiny
 • prodej tepla
 • prodej biometanu

  EFG Waste logistic

  S polečnost EFG Waste logistic je do holdingu EFG strategicky začleněna jako partner pro svoz odpadů. Prostřednictvím této společnosti zajištujeme rozmístění a svoz vlastních kontejnerů na bioodpad ve svozové lokalitě – Olomoucký kraj. EFG Waste logistic dále sváží odpady z překladiště na jižní Moravě do ECR Rapotín. Ročně společnost zajistí pro ECR Rapotín 10 tis. tun odpadu.

  EFG Green gas

  S polečnost EFG Green gas se ve skupině EFG zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v bioplynových stanicích. Primárně se zabývá upgradingem bioplynu na biometan, jeho prodejem a distribucí. Prvním projektem společnosti EFG Green gas bude instalace jednotky upgradingu bioplynu na biometan v bioplynové stanici v ECR Rapotín. Instalací jednotky úpravy bioplynu na biometan společnost očekává zvýšení ekonomické efektivity ECR Rapotín o 30 %.

  EFG Kralice na Hané

  Projekt EFG Kralice na Hané ve skupině EFG navazuje na aktivity v oblasti energetického využití odpadů. Hlavními aktivitami tohoto projektu je provoz třídírny odpadů, centra svozu odpadu i kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných materiálů.

  EFG Engineering

  E FG Engineering je technologická společnost, která v České republice realizuje projekty moderních energetických řešení zaměřených primárně na oblast bioplynu. Specializovaný tým společnosti EFG Engineering cílí zejména na přestavbu zemědělských bioplynových stanic na odpadové. A dále na realizaci projektů úpravy bioplynu na biometan.

  Biomethane CE

  Základem vzniku společnosti Biomethane CE byly zkušenosti načerpané v oblasti technologií zaměřených na výrobu biometanu a budování obchodních vztahů se zahraničními obchodními partnery. Společnost Biomethane CE je výhradním obchodním zastoupením francouzského výrobce technologie membránové separace, společnosti Prodeval. Je připravena dodávat tuto technologii do bioplynových stanic na území České a Slovenské republiky.

  EFG Green building

  Společnost EFG Green building je developerská odnož skupiny EFG spojená s předchozími podnikatelskými aktivitami současného managementu EFG. V souladu s vizí společnosti se v rámci developerských projektů zaměřuje na energeticky úsporné stavby šetrné vůči životnímu prostředí.

  IČO 05235472

  Jihlavská 1558/21

  140 00  Praha 4

  +420 225 107 152