PROJEKTY

EFG Rapotín BPS

Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadových bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již pátým rokem a má kapacitu zpracování 30 tisíc tun odpadu ročně.

Potenciálně vyprodukuje elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností. Celé zařízení má několik zdrojů příjmu. Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu, následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit.

Z ekonomického hlediska si společnost EFG Rapotín BPS vyžádala investici více než 280 milionů Kč. Aktuální tržní hodnota projektu činí 334 milionů Kč.

Rapotín BPS z dronu
Rapotin západ scaled
efg rapotin bps

Kapacita zpracování

 • 30 tis. tun ročně

Produkce energií

 • Pro 2 tis. domácností

Zdroje příjmu

 • Zpracování odpadu
 • Prodej elektřiny
 • Prodej tepla
 • Prodej biometanu

  EFG Rapotín BPS

  Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadových bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již pátým rokem a má kapacitu zpracování 30 tis. tun odpadu ročně.

  Potenciálně vyprodukuje elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností. Celé zařízení má několik zdrojů příjmu. Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu, následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit.

  Z ekonomického hlediska si společnost EFG Rapotín BPS vyžádala investici více než 280 mil. Kč. Aktuální tržní hodnota projektu činí 334 mil. Kč.

  Rapotín BPS z dronu
  EFG Rapotín z ptačí perspektivy

  Kapacita zpracování

  • 30 tis. tun ročně

  Produkce energií

  • pro 2 tis. domácností

  Zdroje příjmu

  • zpracování odpadu
  • prodej elektřiny
  • prodej tepla
  • prodej biometanu

   EFG Waste logistic

   Společnost EFG Waste logistic je do holdingu EFG strategicky začleněna jako partner pro svoz odpadů. Prostřednictvím této společnosti je v rámci skupiny zajištěno rozmístění a svoz vlastních kontejnerů na bioodpad ve svozové lokalitě Olomoucký kraj.

   EFG Waste logistic dále sváží odpady od původců odpadů, kteří nedisponují dostatečnou svozovou kapacitou. Ročně společnost zajistí pro EFG Rapotín BPS 10 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu (BRO).

   RV1 4853 1
   RV1 4814 1
   efg waste logistics

   Vlastní vozový park

   • Svoz odpadu
   • Poskytování sběrných nádob a kontejnerů
   • Zajištění třídění odpadu
   • Expedice BRO k energetickému využití

   EFG Waste logistic

   Společnost EFG Waste logistic je do holdingu EFG strategicky začleněna jako partner pro svoz odpadů. Prostřednictvím této společnosti zajištujeme rozmístění a svoz vlastních kontejnerů na bioodpad ve svozové lokalitě – Olomoucký kraj.

   EFG Waste logistic dále sváží odpady od původců odpadů, kteří nedisponují dostatečnou svozovou kapacitou. Ročně společnost zajistí pro EFG Rapotín BPS 10 tis. tun odpadu.

   RV1 4853 1
   RV1 4814 1

   Vlastní vozový park

   • sváží odpad
   • poskytuje a rozmísťuje sběrné nádoby a kontejnery
   • zajišťuje třídění odpadu
   • předává biologicky rozložitelný odpad k ekologické
    energetické likvidaci

   EFG Green gas

   Společnost EFG Green gas se ve skupině EFG zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v bioplynových stanicích. Primárně se zabýváme upgradingem bioplynu na biometan, jeho prodejem a distribucí.

   Prvním projektem společnosti EFG Green gas je instalace výrobní jednotky biometanu v bioplynové stanici v EFG Rapotín BPS, kterou zařízení dosáhlo zvýšení ekonomické efektivity využití bioplynu o 30 %.

   Součástí strategie poskytované služby je dosažení požadované národní úspory emisí CO2, kterou společnost EFG vidí především ve zvýšení využívání biometanu v dopravě a rozvoji trhu s tímto „zeleným plynem“.

   RV1 4466 1
   RV1 4411 1
   efg green gas bez pozadi

   Biometan = Zemní plyn

   • Vhodné využití jako CNG

   Příklad

   • 30 000 tun odpadů/rok = CNG pro 3 tis. automobilů s nájezdem 8 tis. km/rok

   EFG Green gas

   Společnost EFG Green gas se ve skupině EFG zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v bioplynových stanicích. Primárně se zabýváme upgradingem bioplynu na biometan, jeho prodejem a distribucí. Prvním projektem společnosti EFG Green gas je instalace jednotky upgradingu bioplynu na biometan v bioplynové stanici v EFG Rapotín BPS. Instalací jednotky úpravy bioplynu na biometan dosahujeme zvýšení ekonomické efektivity využití bioplynu o 30 %. Součástí naší strategie je i dosažení požadované národní úspory emisí CO2. Cestu vidíme především ve zvýšení využívání biometanu v dopravě a rozvoji trhu s tímto „zeleným plynem“.

   RV1 4466 1
   RV1 4411 1

   Biometan = zemní plyn

   • vhodné využití jako CNG

   Příklad

   • 30 000 tun odpadů/rok = CNG pro 3 tis. automobilů s nájezdem 8 tis. km/rok

   EFG Engineering

   EFG Engineering je první technologická společnost, která v České republice realizuje projekty moderních energetických řešení zaměřených primárně na oblast bioplynu a výrobu biometanu.

   Specializovaný tým společnosti EFG Engineering se zaměřuje na přebudování zemědělských bioplynových stanic na odpadové a dále na realizaci projektů úpravy bioplynu na biometan.

   Snimek obrazovky 2019 03 20 v 15.50.26
   Snimek obrazovky 2019 03 20 v 15.50.57
   logo engineering

   1. technologická společnost v ČR na výrobu biometanu

   Nabízené služby

   • Projekt na klíč
   • Inženýring
   • Dotační poradenství
   • Zprostředkování výkupu biometanu

   EFG Engineering

   EFG Engineering je technologická společnost, která v České republice realizuje projekty moderních energetických řešení zaměřených primárně na oblast bioplynu. Specializovaný tým společnosti EFG Engineering se zaměřuje na přebudování zemědělských bioplynových stanic na odpadové. A dále na realizaci projektů úpravy bioplynu na biometan.

   Snimek obrazovky 2019 03 20 v 15.50.26
   Snimek obrazovky 2019 03 20 v 15.50.57

   1. technologická společnost v ČR na výrobu biometanu

   Nabízené služby

   • Projekt na klíč
   • Inženýring
   • Dotační poradenství
   • Zprostředkování výkupu biometanu

   EFG Vyškov BPS

   Bioplynová stanice Vyškov nabízí nové možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin v regionu. Díky moderní technologii dokáže vyrobit ze vstupního materiálu elektrickou energii a teplo.

   V současnosti se pro projekt chystá nový zdroj příjmu plynoucí z produkce biometanu, zeleného zemního plynu z obnovitelných zdrojů, který lze využít jako pokročilé palivo nebo pro vtláčení do plynárenské soustavy.

   EFG Vyškov BPS scaled
   Vyškov 1 scaled
   efg vyskov logo

   Kapacita zpracování

   • 12 tis. tun ročně

   Produkce energie

   • 1,5 tis. domácností

   Zdroje příjmu

   • Zpracování odpadu
   • Prodej elektřiny
   • Prodej tepla

    EFG Vyškov BPS

    Bioplynová stanice Vyškov nabízí nové možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin v regionu. Díky moderní technologii dokáže vyrobit ze vstupního materiálu elektrickou energii a teplo.

    V současnosti se pro projekt chystá nový zdroj příjmu plynoucí z produkce biometanu, zeleného zemního plynu z obnovitelných zdrojů, který lze využít jako pokročilé palivo nebo pro vtláčení do plynárenské soustavy.

    EFG Vyškov BPS scaled
    Vyškov 1 scaled

    Kapacita zpracování

    • 12 tis. tun ročně

    Zdroje příjmu

    • zpracování odpadu
    • prodej elektřiny
    • prodej tepla

     MOSTEK energo

     Hlavním důvodem akvizice společnosti MOSTEK energo je možnost využití areálu i pro další inovativní projekty, ve kterých bude využito teplo a elektrická energie produkované přímo elektrárnou. Jedním z hlavních úkolů je využití odpadního tepla v rámci synergie s dalšími projekty skupiny EFG.

     Z důvodu zabezpečení plynulého zásobování elektrárny palivem jsou jeho zdroje diverzifikované, přičemž konstrukce kotle umožňuje spalovat variabilní typy paliv. Kromě zemědělské biomasy je možné využít také dřevní štěpku apod.

     mostek vevnitr
     DJI 0487 scaled
     me logo

     Výroba elektřiny

     • 40 tis. MWh/rok

     Produkce energie

     • pro 20 tis. domácností

     Zdroje příjmu

     • Prodej elektřiny
     • Prodej tepla

     MOSTEK energo

     Hlavním důvodem akvizice společnosti MOSTEK energo je možnost využití areálu i pro další inovativní projekty, ve kterých bude využito teplo a elektrická energie produkované přímo elektrárnou. Jedním z hlavních úkolů je využití odpadního tepla, s nímž máme plány v rámci synergie s dalšími našimi projekty.

     Z důvodu zabezpečení plynulého zásobování elektrárny palivem jsou jeho zdroje diverzifikované, přičemž konstrukce kotle umožňuje spalovat variabilní typy paliv.

     mostek vevnitr
     DJI 0487 scaled
     me logo

     Výroba elektřiny

     • 40 tis. MWh/rok

     Produkce energie

     • pro 20 tis. domácností

     Zdroje příjmu

     • Prodej elektřiny
     • Prodej tepla

     EFG Green energy

     Dodavatel zelené energie patří mezi nejnovější projekty skupiny EFG. Smyslem projektu je umožnit českým domácnostem odebírat lokální obnovitelnou energii. Energy financial group ji jakožto výrobce poskytuje bez účasti třetích stran, díky čemuž dokáže docílit výhodných podmínek pro zákazníky.

     Prodej vlastní produkované energie zahrnuje ekologickou elektřinu a biometan (zemní plyn) pocházející ze zdrojů EFG.

     efg green energy logo

     100% zelená elektřina a biometan

     Naše energie:

     • Výhradně obnovitelná
     • Cenově výhodná
     • Přímo od výrobců (bez třetích stran)

     EFG Energy trading

     EFG Energy trading je nový obchodník na českém trhu s energií výhradně z obnovitelných zdrojů, který doplňuje služby komplexního portfolia Energy financial group. Zaměřujeme se na obchod s energií produkovanou ve vlastních bioplynových stanicích na několika strategických místech v České republice.

     Díky vlastní bilanční skupině jsme připraveni flexibilně reagovat na výkyvy trhu a optimalizovat výnosy z vyprodukované elektrické energie.

     logo efg energy trading barevne bez pozadi

     Tradingové oddělení:

     • Obchody na PXE
     • Obchod energie z OZE
      třetích stran
     • Obchod záruk původu

     Tridimgastro.cz

     V rámci ČR ojedinělý projekt v oblasti separace a zpracování kuchyňského odpadu pro obce i firmy. Zajišťujeme sběr a ekologickou likvidaci na klíč, a to jak po technické, tak legislativní stránce.

     Smyslem projektu je gastroodpad místo skládkování využít jako obnovitelný zdroj a bezemisně jej zpracovat v lokálních bioplynových stanicích na ekologickou elektrickou energii, teplo a plyn (biometan).

     trigimgastro logo

     Nabízené služby:

     • Rozmístění nádob
     • Zajištění svozu
     • Ekologická likvidace