PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ DLUHOPISŮ EFG

INFORMACE O DLUHOPISU

Dluhopisy nesou pevný úrokový výnos ve výši 6,5 % p. a. Výplata úroku bude probíhat kvartálně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 100 000 CZK, celkový objem emise je 350 mil. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2026, emitent má právo dluhopisy předčasně splatit od 2. výročí od data emise.

CHARAKTERISTIKA

Dluhopis je emitovaný za účelem investice do společností, které vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů a snižují zátěž uhlíkové stopy. Emitentem dluhopisu je skupina Energy financial group (EFG), která prostřednictvím svých dceřiných společností zastřešuje ucelený celý proces od výroby energetických komodit po jejich distribuci koncovým odběratelům. Strategie emitenta je v souladu s legislativními a klimatickými závazky členských zemí EU. Primárním investičním zaměřením EFG je energetické zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Emitent svým zaměřením působí v sektorech energetiky, které jsou prokazatelně odolné vůči ekonomickým cyklům (krizím).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název emise: ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I
Emitent: Energy financial group a.s.
Měna emise: CZK
Datum emise: 12. 11. 2020
Upisovací lhůta: 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise: 350 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 100 000 CZK
Úročení: 6,5 % p. a.
Výplata kupónu: Kvartálně
Datum splatnosti: 12. 11. 2026
ISIN: CZ0003525545

INVESTICE, KTERÁ MÁ SMYSL

Investice

Realizujeme projekty v souladu s principy odpovědného investování

Ekologie

Výhradně budujeme projekty šetrné k životnímu prostředí

Energetika

Zaměřujeme se na energetické sektory odolné vůči ekonomickým krizím

DOKUMENTY

i

Zpráva o auditu – 2019

i

Výkaz zisku a ztrát – 2019

i

Rozvaha – 2019

JAK INVESTOVAT?

Napište nám

5 + 2 =

Upozornění: Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.